Sprawozdanie z pracy Duszpasterstwa Rodzin

Diecezji Radomskiej za rok 2016

 

I.   Udział w spotkaniach Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin

1.    Spotkanie Rejonu Centralnego 26 – 27 stycznia 2016 r. w Warszawie

a.    Teologia ciała według Jana Pawła II – ks. prof. Piotr Mazurkiewicz UKSW

b.    Wprowadzenie do relacji końcowej Synodu biskupów – ks. dr Przemysław Drąg KODR

2.    XXXVI Pielgrzymka Obrońców Życia na Jasną Górę: 2 kwietnia 2016 r.

a.    Aktualne kierunki działań Unii Europejskiej na rzecz nowej eugenicznej biopolityki - Jakub Bałtroszewicz, sekretarz generalny Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka

b.    XXXV-lecie Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci - dr Antoni Zięba

c.    Nie bójmy się stawać w obronie życia – prof. Dr hab. Nauk medycznych Bogdan Chazan

d.    Kształtowanie postawy mężczyzn względem kobiet i nienarodzonych dzieci – ks. Tomasz Kancelarczyk, współtwórca Bractwa Małych stópek ze Szczecina

e.    Obrona życia i rodziny – nowe wyzwania dr Paweł Wosicki

f.     Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich – ks. Stanisław Maślanka – asystent kościelny Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z pracy Duszpasterstwa Rodzin

Diecezji Radomskiej za rok 2015

 

I.   Udział w spotkaniach Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin

1.    Spotkanie Rejonu Centralnego 27 – 28 stycznia 2015 r. w Częstochowie

a.    Zagrożenie płynące z ideologii „Gender”

b.    Naprotechnologia – jak to robimy w Częstochowie – Anna Dziuba Marzec

c.    Trudna strona rodzicielstwa Dzień Dziecka Utraconego – Anna Dziuba Marzec

d.    Program rozwoju relacji małżeńskiej – ks. dr Jarosław Szymczak ISNAR

2.    XXXV Pielgrzymka Obrońców Życia na Jasną Górę: 21 marca 2015 r.

a.    Obrona życia w Europie – aktualny stan rzeczy - Jakub Bałtroszewicz, sekretarz generalny Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka

b.    Polityka prorodzinna warunkiem[przetrwania Polski – dr Paweł Wosicki, dr Antoni Zięba

c.    Dobre, bo polskie wychowanie do życia w rodzinie – mgr Teresa Król

d.    Wielowymiarowość obrony życia – co jest najważniejsze – ks. Tomasz Kancelarczyk, współtwórca Bractwa Małych stópek ze Szczecina

e.    Czy schyłek chrześcijańskiej Europy? – zagrożenia i szanse – Marek Jurek poseł do Parlamentu Europejskiego, Bernard Antony – poseł do Parlamentu Europejskiego

f.     Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich – ks. Stanisław Maślanka – asystent kościelny Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Czytaj więcej...

Działalność Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin w 2014r.

 

1.        Opieka nad Parafialnymi Poradniami Życia Rodzinnego

Na terenie Diecezji Radomskiej w 2014 roku funkcjonowało103 Parafialne Poradnie Rodzinne.

2.      Formacja osób pracujących w charakterze Doradców

Na terenie Diecezji Radomskiej w 2014 roku w charakterze doradców życia rodzinnego pracowało 109 osób.

109 osób posiada misję kanoniczną Biskupa Diecezji Radomskiej,

94 osoby posiada Dyplom Nauczyciela NPR Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR,

7 osób posiada Dyplom Instruktora NPR Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR.

Czytaj więcej...