Działalność Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin w 2014r.

 

1.        Opieka nad Parafialnymi Poradniami Życia Rodzinnego

Na terenie Diecezji Radomskiej w 2014 roku funkcjonowało103 Parafialne Poradnie Rodzinne.

2.      Formacja osób pracujących w charakterze Doradców

Na terenie Diecezji Radomskiej w 2014 roku w charakterze doradców życia rodzinnego pracowało 109 osób.

109 osób posiada misję kanoniczną Biskupa Diecezji Radomskiej,

94 osoby posiada Dyplom Nauczyciela NPR Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR,

7 osób posiada Dyplom Instruktora NPR Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR.

Czytaj więcej...