Działalność Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin w 2014r.

 

1.        Opieka nad Parafialnymi Poradniami Życia Rodzinnego

Na terenie Diecezji Radomskiej w 2014 roku funkcjonowało103 Parafialne Poradnie Rodzinne.

2.      Formacja osób pracujących w charakterze Doradców

Na terenie Diecezji Radomskiej w 2014 roku w charakterze doradców życia rodzinnego pracowało 109 osób.

109 osób posiada misję kanoniczną Biskupa Diecezji Radomskiej,

94 osoby posiada Dyplom Nauczyciela NPR Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR,

7 osób posiada Dyplom Instruktora NPR Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR.

 

3.      Wizytacje Poradni Rodzinnych w Diecezji

W roku 2014 przeprowadzono 8 wizytacji Parafialnych Poradni Rodzinnych. Miały one na celu omówienie z Proboszczem i Doradcą funkcjonowania PPR, sprawdzenie teczki doradcy (sposób zapisywania, materiały), wystroju i wyposażenia Poradni (krzesła, biurko, książki, plakaty tematyczne, tablica informacyjna o dyżurach).

4.      W Parafialnych Poradniach Rodzinnych przyjęto ogółem 2 350 par narzeczonych (dane z roku 2013).

5.      Uruchomienie wakacyjnej poradni przy par. katedralnej w Radomiu.

W czasie 8 dyżurów przyjęto 26 par narzeczonych.

6.      W 2014 roku pracę w Duszpasterstwie Rodzin podjęły osoby:

Molik Ewa – w parafii Zwiastowania NMP w Odechowie,

Ługowska – Kościug Joanna – w parafii Św. Rodziny w Kozienicach,

Zawadzka Edyta – w parafii Św. Rodziny w Kozienicach.

 

I.Formacja osób pracujących w Duszpasterstwie Rodzin Diecezji Radomskiej

 

 1. Rekolekcje dla doradców życia rodzinnego

Odbyły się w Ośrodku Edukacyjno Charytatywnym w Turno  w dniach 14 – 16 lutego 2014 r. W rekolekcjach uczestniczyło 41 osób. Rekolekcje prowadził ks. dr Marek Adamczyk – Duszpasterz Akademicki Diecezji Radomskiej.

2.      Opłatek dla osób pracujących w Duszpasterstwie Rodzin – 4 stycznia 2014 r.

a.    Prezentacja III Kongresu Małżeństw i Rodzin w Świdnicy – Jolanta i Ireneusz Zawisza,

b.    Prezentacja małżeństwa Evelin i Johna Billingsów – Małgorzata Górka,

c.    Prezentacja programu Duszpasterstwa Rodzin w 2013 roku – ks. Sławomir Adamczyk,

d.   Msza św. – ks. biskup Henryk Tomasik.

 

3.      Wiosenne dni skupienia:

  • 01.03.1014 r. – rejon konecki
  • 08.03.2014 r. – rejon starachowicki
  • 12.04.2014 r. – rejon radomski

Jan Paweł II o rodzinie – prezentacja mgr Małgorzata Górka,

„Chodźmy do domu” - prezentacja filmu, ks. S. Adamczyk,

Stop seksualizacji naszych dzieci – prezentacja Aneta Wakuła.

 1. Pielgrzymka do sanktuariów Francji i Hiszpanii - 4 – 18 lipca 2014 r.

5.      Spotkanie na rozpoczęcie roku formacji: 6 września 2014 r.

Metody pracy z narzeczonymi – prezentacja Barbara Chomicz,

Etapy życia małżeńskiego – prezentacja Małgorzata Górka,

Wspomnienia pielgrzymki doradców do Francji – Renata Świderska,

Omówienie programu pracy 2014 II część – ks. Sławomir Adamczyk.

6.      Jesienne dni skupienia

·         11.10.2014- rejon konecki

·         18.10.2014 – rejon starachowicki

·         08.11.2014 – rejon radomski

Poradnictwo małżeńskie – ks. dr Sławomir Adamczyk,

Odebrać dzieciom niewinność –prezentacja ks. Sławomira Kostrzewy,

II Nadzwyczajny Synod Biskupów w Rzymie,

Wspomnienia z IV Kongresu Małżeństw w Świdnicy.

 

 1. W ramach dyżurów w ośrodku diecezjalnym

przyjęto ogółem – 550 osób, w tym:

  • Spotkania z doradcami – 265,
  • Spotkania z księżmi – 75,
  • Spotkania z osobami w kryzysach małżeńskich – 15,
  • Spotkania z narzeczonymi – 25,
  • Rozmowy telefoniczne – 170.

 

II.                Prowadzenie kursów i szkoleń

 1. Prowadzenie kursu podstawowego poradnictwa rodzinnego

W kursie podstawowym w roku 2013/2014 uczestniczyło 11 osób.

Aktualnie w kursie uczestniczy 13 osób.

 

III.             Troska o przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa na terenie Diecezji Radomskiej

 

 1. Prowadzenie kursów przedmałżeńskich dla narzeczonych:

Organizowane są cykliczne kursy przedmałżeńskie dla narzeczonych (3 razy w roku po 10 spotkań). Prowadzenie: ks. dr Sławomir Adamczyk, mgr Małgorzata Górka, mgr Katarzyna Sobkiewicz. W 2013/14 kurs ukończyło 57 osób.

 1. Organizowanie dni skupienia dla narzeczonych

- II sobota Wielkiego Postu

- III sobota maja

- III sobota września

- I sobota Adwentu

Dni skupienia są prowadzone przez dekanalnych duszpasterzy rodzin w porozumieniu z kustoszem danego sanktuarium.

Z informacji od kustoszy sanktuariów wynika, że w dniach skupienia dla narzeczonych w roku 2014 uczestniczyło ok. 380 par narzeczonych.

 

IV.             Troska o Poszanowanie życia i godności małżeństwa i rodziny

 

 1. Organizowanie Dnia Świętości Życia 25.03.2014 r.

Dzień Świętości życia został zorganizowany 25 marca 2014 r.

Marsz dla życia z katedry radomskiej do kościoła O. Bernardynów,

Droga Krzyżowa przed Mszą świętą,

Msza św. z podjęciem dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Procesja pod Pomnik Maryi Matki Życia przed Kurią Diecezji Radomskiej z modlitwą zawierzenia obrońców życia.

W roku 2014 Dzieło Duchowej Adopcji podjęło 716 osób (osoby wpisane do Księgi Życia).

12.  XXXIV Pielgrzymka Obrońców Życia na Jasną Górę – 22 marca 2014 r.

Wzięło w niej udział 30 osób, w tym 8 osób młodzieży.

 1. Organizacja Dnia Dziecka Utraconego – 15 października 2014 r.

W kościele św. Rodziny w Radomiu mszę św. odprawił i homilię wygłosił ks. Radosław Kacprzyk – kapelan Szpitala w Radomiu.

W modlitwie polecono 52 dzieci wymienione z imienia.

Pod pomnikiem Maryi Matki Życia modlono się na różańcu. W modlitwie uczestniczyło ok. 30 osób.

 1. Promocja wystawy „Otoczmy troską życie”

Wystawa jest prezentowana w parafiach na terenie Diecezji oraz instytucjach.

W 23 obrazach jest przedstawione m.in. życie człowieka przed narodzeniem. Wystawa jest prezentowana w parafiach Diecezji Radomskiej.

15.  Organizacja Jubileuszu Małżeństw - 9.11.2014 r. – w Sanktuarium MB Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej.

 Zaproszeni zostali małżonkowie, którzy w tym roku obchodzili 25 i 50 lat swojego małżeństwa. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. biskup Adam Odzimek.

16.  Prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej „Domowe Ognisko” w Radomiu

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna funkcjonuje od 7 lat przy Kurii Diecezji Radomskiej. Porad udzielają: duszpasterz rodzin, psycholog, doradca życia rodzinnego, prawnicy, pedagog.

W 2014 roku poszczególni specjaliści udzielili 758 porad bezpośrednich, 25 porady drogą elektroniczną, przeprowadzili 260 rozmów telefonicznych.

 1. Prowadzenie Poradni Życia rodzinnego dla małżonków

(uczenie NPR) w poradni w: piątki od g. 14.00 – 16.00, w której dyżury pełnią nauczyciele naturalnego planowania rodziny, stowarzyszone w PSNNPR (Polskie Stowarzyszenie Naturalnego Planowania Rodziny). W roku 2014 udzielono 10 porad.

18.  Prowadzenie cyklicznych audycji w Radiu Plus