Rola i zadania dekanalnych duszpasterzy rodzin

 

Papież Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej Familiaris Consortio napisał, że biskup diecezjalny jest pierwszą osobą odpowiedzialną za duszpasterstwo rodzin w diecezji. Jako ojciec i pasterz powinien szczególnie troszczyć się o tę dziedzinę duszpasterstwa jako pierwszoplanową. Powinien poświęcić jej zainteresowanie, troskę i czas, zapewnić jej ludzi i środki (FC 73).

Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin wskazuje, że w każdej diecezji powinny być zorganizowane struktury dekanalne. W związku z tym powołuje się dekanalnych duszpasterzy rodzin (DDR 4). Duszpasterzy dekanalnych powołuje biskup ordynariusz na wniosek Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin.

Zadania Dekanalnych Duszpasterzy Rodzin:

 

 1. Czuwanie nad realizacją programu Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej na szczeblu dekanatu;
 2. Koordynacja katechezy przedmałżeńskiej dla młodzieży ponadgimnazjalnej i zaangażowanie się w pracy zespołów pastoralnych;
 3. Organizowanie nauk przedślubnych na szczeblu dekanatu dla narzeczonych nie posiadających zaświadczenia o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego;
 4. Koordynacja dnia skupienia dla narzeczonych w jednym z sanktuariów maryjnych Diecezji Radomskiej;
 5. Zbieranie informacji w jakich parafiach i w jakich terminach są prowadzone nauki przedślubne;
 6. Zbieranie informacji w jakich parafiach dekanatu czy dekanatów sąsiednich i w jakich terminach odbywa się przygotowanie do bierzmowania dla dorosłych i katechumenat dla tych, którzy nie ukończyli katechizacji przedmałżeńskiej;
 7. Przesłanie informacji, o których mowa w punktach 1-5 do wszystkich parafii dekanatu i do Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezji Radomskiej;
 8. Kontakt z doradcami pracującymi w dekanacie. Warto znać ich nazwiska a przede wszystkim parafie, w których pracują. Doradca może odnieść się do dekanalnego duszpasterza rodzin w kwestiach wymagających wyjaśnień;
 9. Obecność na spotkaniu dekanalnych duszpasterzy rodzin z Biskupem Ordynariuszem;
 10. Obecność dekanalnych duszpasterzy rodzin na jesiennych, rejonowych dniach skupienia doradców (Starachowice, Końskie i Radom);
 11. Aktywizowanie duszpasterstwa małżeństw i rodzin w dekanacie: jubileusze małżeństw z odnawianiem przysięgi małżeńskiej.

 

Dekanalny Duszpasterz Rodzin powinien swoją funkcję realizować we współpracy z Diecezjalnym Ośrodkiem Duszpasterstwa Rodzin.