Lista Dekanalnych Duszpasterzy rodzin

Diecezji Radomskiej

 

 

Lp.

Dekanat

Dekanalny Duszpasterz Rodzin

1.

Czarnecki

Ks. Aleksander Orzech ? par. św. Nawiedz. NMP w Czarnej

2.

Czarnoleski

Ks. kan. Piotr Firlej ? prob. Par. M.B. Nieustającej Pomocy w Zajezierzu

3.

Drzewicki

Ks. Czesław Śmiechowski; par. św. Andrzeja Apostoła w Nieznamierowicach

4.

Głowaczowski

Ks. Wojciech Celuch; par. Narodzenia N.M.P. Rozniszew 33

5.

Iłżecki

Ks. Michał Warchoł ? prob. par. św. Józefa Oblubieńca w Krzyżanowicach

6.

Jedliński

Ks. Czesław Sobolewski ? prob. par. Nawiedzenia N.M.P. w Lisowie

7.

Konecki

Ks. Stanisław Nowak ? prob. par. św. Barbary w Nieświniu

8.

Kozienicki

Ks. Krzysztof Katana ? prob. par. Bartłomieja w Brzózie

9.

Lipski

Ks. Franciszek Bednarczyk ? prob. par. św. Trójcy w Chotczy

10.

Opoczyński

Ks. Jan Chodór, par. Św. Filipa Neri w Studziannie

11.

Pionkowski

Ks. kan. Stanisław Celej ? par. św. Maksymiliana Kolbego

12.

Przedborski

Ks. Stanisław Stańczyk ? prob. par. św. Jakuba w Stanowiskach

13.

Przysuski

Ks. Andrzej Kuleta ? prob. par. św. Szczepana w Skrzynnie

14.

Przytycki

Ks. Kan. Jan Gruszka ? par. św. Doroty w Potworowie

15.

Radomski Centrum

Ks. Roman Majchrzyk - prob. Par. św. Urszuli Ledóchowskiej w Radomiu

16.

Radomski Południe

Ks. kan. Podsiadło prob. Par. M.B.Cz. w Pelagowie

17.

Radomski Północ

Ks. kan. Kazimierz Marchewka ? prob. par. bł. Annuarity w Radomiu

18.

Radomski Wschód

Ks. Jacek Wieczorek - prob. Par. Sołtyków

19.

Radomski Zachód

Ks. Dariusz Karasek ? prob. par. św. Maksymiliana w Radomiu

20.

Radoszycki

 

21.

Sieneński

Ks. Sylwester Chodyra: prob. par. św. Restytuta w Rzeczniowie

22.

Skarżyski

Ks. Sławomir Molendowski, prob. par. św. Alojzego Orionew w Ostojowie

23.

Starachowicki Południowy

Ks. kan. Stanisław Kuśmierczyk ? par. NMP Wspomożenia Wiernych w Stykowie

24.

Starachowicki Północny

Ks. kan. Artur Lach ? Par. N.S.J. w Starachowicach

25.

Szydłowiecki

Ks. Andrzej Mizak ? prob. par. Podwyższenia Krzyża św. w Majdowie

26.

Tomaszowski

Ks. Andrzej Wróblewski ? prob. par. Przemienienia Pańskiego w Kamieniu

27.

Wierzbicki

Ks. Bogdan Siurnik ? prob. par. św. Judy Tadeusza w Dąbrówce Warszawskiej

28.

Zwoleński

Ks. Marek Kucharski ? prob. par. św. Wojciecha w Górze Puławskiej

29.

Żarnowski

Ks. Mirosław Sochaj ? prob. par. Niepokalanego Serca NMP w Machorach