Wyniki konkursów: plastycznego i literackiego

"W dużej rodzinie miłość nie zginie"

              

 

Wyniki konkursu plastycznego:

Kategoria - klasa O i I

I miejsce        CIEŚLIK MAGDALENA z Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 przy PSP 18, Radom;

I miejsce       KIJAK KRZYSZTOF z Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 przy PSP 18 w Radomiu;

II miejsce      PYTLAS ZUZANNA z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Radomiu;

II miejsce      MASTALERZ ŁUCJA z Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 34 w Radomiu;

III miejsce     WOJCIECHOWSKA JULIA z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 23 w Radomiu;

III miejsce     PROKOP ALEKSANDRA z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 25 w Radomiu.

 

Kategoria – klasy II – III

I miejsce       CZUBAK KLAUDIA z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 25 w Radomiu;

I miejsce       WÓJCICKI KRYSTIAN z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Radomiu;

II miejsce      SZYMAŃSKA ZUZANNA z Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu;

II miejsce      BARANEK HUBERT z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 w Radomiu;

III miejsce     TARKA MAJA z Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 przy PSP 18 w Radomiu;

III miejsce     KANIA ALEKSANDRA z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 w Radomiu.

 

Kategoria - klasy IV– VII

I miejsce       WOJCIECHOWSKI KAROL z Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Lipienieckiej;

I miejsce       SAWICKI FILIP z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Radomiu;

II miejsce      CICHOSZ ALICJA z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 w Radomiu;

II miejsce      PYSZCZEK ANNA z Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych SP nr 16;

III miejsce     TOMCZYK BARTŁOMIEJ z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Radomiu;

III miejsce     JARMUŁOWICZ OLA z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Radomiu.

Wyróżnienie   KOSTRZEWA ALEKSANDRA z Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych

w Radomiu.

 

Kategoria – klasa I - III Gimnazjum

 

I miejsce       WĘGRZYN GABRIELA z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Radomiu;

II miejsce      DĘBSKA NATALIA z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Radomiu.

 

Wyniki konkursu literackiego:

 

I miejsce       PIWOWARCZYK WIKTORIA z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 w Radomiu;

II miejsce       LIPIŃSKI JAN KRZYSZTOF z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu;

III miejsce –  ZYCHEWICZ NATALIA z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 w Radomiu.

Komisja w składzie:

 

Przewodniczący komisji- ks. Sławomir Adamczyk.

Członkowie: Małgorzata Górka, Krystyna Majdańska, Bożena Sałek.

Na konkurs plastyczny napłynęło 152 prace uczniów z 17 szkół i 6 prac literackich.

Odbiór nagród w dniu marszu – 20 maja 2018 r.

Początek marszu - Msza św. w kościele św. Jana w Radomiu o godz. 15.00.

 

Marsz dla Życia i Rodziny

 

Apel w obronie życia człowieka

 

 

Komitet organizacyjny Marszu dla Życia i Rodziny w składzie: Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej, Bractwo Kurkowe św. Sebastiana – Radom, Civitas Christiana – Oddział w Radomiu, Duszpasterstwo Akademickie Diecezji Radomskiej, Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Radomskiej, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy, Prawica Rzeczpospolitej, Radomskie Rady Rycerze Kolumba, Ruch Rodzin Nazaretańskich Diecezji Radomskiej, Ruch Światło-Życie - Domowy Kościół, Stowarzyszenie Solidarność Polskich Rodzin, Stowarzyszenie Środowisko Inicjatywa, Szkoła Nowej Ewangelizacjizwraca się z prośbą zbieranie podpisów pod Apelem w obronie życia człowieka.

Skierowany jest on do parlamentarzystów Ziemi Radomskiej o uchwalenie ustawy broniącej życia człowieka, którą poparło ponad 830 tys. osób. Apel ma być wyraźnym i mocnym głosem w sprawie projektu „Zatrzymaj aborcję”.

Apel może podpisać każdy, niepotrzebne są żadne dokumenty, wystarczy zwykły podpis, może być nawet nieczytelny.

Zebrane podpisy prosimy dostarczyć do Komitetu Organizacyjnego Radomskiego Marszu dla Życia i Rodziny, Radom, ul. Malczewskiego 1, tel. 48 340 62 35 do dnia 18 maja br. lub przynieść na Marsz dla Życia i Rodziny w dniu 20 maja br.

 

 

Informacje dotyczące zbierania podpisów poparcia apelu w obronie życia człowieka.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komitet Organizacyjny Radomskiego Marszu dla Życia i Rodziny z siedzibą w Radomiu, ul. Malczewskiego 1.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji "Apelu w obronie życia człowieka" - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Apel razem z podpisami zostanie przekazany parlamentarzystom Ziemi Radomskiej.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz wyrażonej zgody,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Pielgrzymka do św. Joanny Beretty Molla

 

Katechizacja przedmałżeńska

 

Katechezy dla narzeczonych

  

Dzień skupienia dla narzeczonych

 

 

Zapraszamy narzeczonych na dzień skupienia do sanktuariów maryjnych w naszej diecezji, który odbędzie się w III sobotę maja tj. 19 maja 2018 r.

 

Program:

10.00 – rozpoczęcie przywitaniem narzeczonych

10.30 – nabożeństwo pokutne

11.00 - spowiedź

12.00 - Msza św.

13.00 - poczęstunek

13.30 - konferencja