Litania do Świętej Rodziny

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Jezu, Synu Boga żywego, który z miłości ku nam stając się człowiekiem, uszlachetniłeś i uświęciłeś więzy rodzinne,

Jezu, Maryjo, Józefie Święty, których świat cały czci imieniem Najświętszej Rodziny – wspierajcie nas.

Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi – wspieraj nas.

Najświętsza Rodzino, najdoskonalszy wzorze cnót wszystkich,

Najświętsza Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi, ale uczczona śpiewem Aniołów,

Najświętsza Rodzino, odbierająca hołdy pasterzy i dary królewskie,

Najświętsza Rodzino, wysławiona przez świętego starca Symeona,

Najświętsza Rodzino, prześladowana i wygnana do ziemi pogańskiej,

Najświętsza Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana,

Najświętsza Rodzino, wzorze dla rodzin odrodzonych duchem chrześcijańskim,

Najświętsza Rodzino, której Głowa jest wzorem miłości ojcowskiej,

Najświętsza Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej,

Najświętsza Rodzino, której dziecko jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej,

Najświętsza Rodzino, Patronko i opiekunko wszystkich rodzin chrześcijańskich,

Najświętsza Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci,

Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój i jedność serc – zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Od zamiłowania uciech światowych,

Od rozproszenia serca i umysłu,

Od oziębłości w służbie Bożej,

Od szukania przyjemności i wygód,

Od przywiązania do dóbr ziemskich,

Od pragnienia próżnej chwały,

Od złej śmierci,

Przez najdoskonalsze złączenie serc Waszych – wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

Przez Wasze ubóstwo i Waszą pokorę,

Przez smutki i bolesne przejścia Wasze,

Przez prace i trudy Wasze,

Przez modlitwy i milczenie Wasze,

Przez doskonałość czynów Waszych,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

 

C: Rodzino Święta i Czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją.

W: Daj nam odczuć skutki Twej zbawiennej opieki.

C: Módlmy się: Panie, Jezu Chryste, który będąc poddany Maryi i Józefowi, uświęciłeś życie rodzinne niewysłowionymi cnotami, spraw, abyśmy z pomocą Ich obojga naśladowali przykłady Twojej Świętej Rodziny i obcowali z nią w wieczności. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

W: Amen.

Jerycho Rodzin 2020-2021

Od Niedzieli Miłosierdzia Bożego 11 kwietnia 2021 roku do Niedzieli Chrystusa Króla 21 listopada 2021 roku w naszej Diecezji Radomskiej będzie trwało Jerycho Rodzin. Przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu będzie nieustanna modlitwa dziękczynna, przebłagała, błagalna o świętość małżeństw i rodzin. Zwracam się z prośbą o codzienną modlitwę osobistą, rodzinną, wspólnotową w tych intencjach. Dajmy wsparcie parafiom, a szczególnie małżeństwom i rodzinom przeżywającym Jerycho Rodzin.