X Światowe Spotkanie Rodzin z Papieżem

Diecezja Rzymu i Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia przedstawiają oficjalną modlitwę na 10. Światowe Spotkanie Rodzin, które odbędzie się w Rzymie w dniach 22-26 czerwca 2022 r. Gotowy jest również oficjalny hashtag: # WMOF2022

Miłość rodzinna: powołanie i droga do świętości

Ojcze Niebieski ,
Przychodzimy do Ciebie, aby Cię wielbić i dziękować Ci za wspaniały dar rodziny.
Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny uświęcone przez sakrament małżeństwa.
Niech codziennie na nowo odkrywają łaskę, jaką otrzymały
i jako małe kościoły domowe
niech poznają, jak dawać świadectwo o Twojej obecności oraz miłości,
jaką Chrystus obdarza Kościół.
Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny,
które napotykają trudności i cierpienie związane z chorobą
lub inną okolicznością jedynie Tobie wiadomą.
Podtrzymaj je i uczyń je świadomymi ścieżki świętości, na którą je wzywasz,
aby mogły doświadczyć Twojego nieskończonego miłosierdzia
i znaleźć nowe sposoby, by wzrastać w miłości.
Modlimy się do Ciebie za dzieci i młodzież,
oby spotkali Ciebie i odpowiedzieli radością na powołanie, które dla nich przeznaczyłeś.
Modlimy się za rodziców i dziadków:
niech będą świadomi, że są znakiem ojcostwa i macierzyństwa Boga
poprzez troskę o ciało i duszę dzieci, które im powierzasz,
a także za doświadczenie braterstwa, jakie rodzina może dać światu.

Panie, spraw, aby każda rodzina mogła żyć swoim własnym powołaniem do świętości w Kościele jako wezwaniem do bycia apostołami, w służbie życiu i pokojowi,
w komunii z naszymi kapłanami, wiernymi i wszystkimi powołanymi w Kościele.
Błogosław Światowemu Spotkaniu Rodzin.
Amen.

Wydarzenie na Facebooku https://www.facebook.com/swiatowespotkanierodzin2021/

Podsumowanie Jerycha Rodzin 2020-2021

Dobiegło końca modlitewne czuwanie w intencji małżeństw i rodzin. Od 11 kwietnia 2021 roku, we wszystkich dekanatach i parafiach Diecezji Radomskiej miało miejsce Jerycho Rodzin. Zakończenie Jerycha odbyło się w radomskiej katedrze 21 listopada 2021 w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

Przez ponad 7 miesięcy, 32 tygodnie, tj. 224 dni, od 11 kwietnia, w 308 kościołach i kaplicach w diecezji trwała modlitwa w intencji małżeństw i rodzin. Przez cały czas trwania Jerycha w kościołach gromadzili się wierni na wspólną i indywidualną modlitwę.

Podczas Mszy świętej kończącej Jerycho Rodzin bp Marek Solarczyk powiedział: „To jest  czas dziękczynienia i zawierzenia wszystkich darów Jerycha Rodzin, które trwa do dzisiaj, a rozpoczęło się 11 kwietnia. Już w tym miejscu słowa wdzięczności kieruję do bp. Henryka Tomasika, który to dzieło zainicjował, nadał mu ducha i sens. Pandemia sprawiła, że razem mieliśmy okazję je przeżyć w obecnym roku. Na ręce ks. Sławomira Adamczyka, diecezjalnego duszpasterza rodzin, i wszystkich jego współpracowników dziękuję każdemu z was, każdemu, kto stanął wobec tego dzieła, adorując Najświętszy Sakrament, modląc się przez wstawiennictwo Maryi w każdej parafii naszej diecezji”.

 

Litania do Świętej Rodziny

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Jezu, Synu Boga żywego, który z miłości ku nam stając się człowiekiem, uszlachetniłeś i uświęciłeś więzy rodzinne,

Jezu, Maryjo, Józefie Święty, których świat cały czci imieniem Najświętszej Rodziny – wspierajcie nas.

Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi – wspieraj nas.

Najświętsza Rodzino, najdoskonalszy wzorze cnót wszystkich,

Najświętsza Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi, ale uczczona śpiewem Aniołów,

Najświętsza Rodzino, odbierająca hołdy pasterzy i dary królewskie,

Najświętsza Rodzino, wysławiona przez świętego starca Symeona,

Najświętsza Rodzino, prześladowana i wygnana do ziemi pogańskiej,

Najświętsza Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana,

Najświętsza Rodzino, wzorze dla rodzin odrodzonych duchem chrześcijańskim,

Najświętsza Rodzino, której Głowa jest wzorem miłości ojcowskiej,

Najświętsza Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej,

Najświętsza Rodzino, której dziecko jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej,

Najświętsza Rodzino, Patronko i opiekunko wszystkich rodzin chrześcijańskich,

Najświętsza Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci,

Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój i jedność serc – zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Od zamiłowania uciech światowych,

Od rozproszenia serca i umysłu,

Od oziębłości w służbie Bożej,

Od szukania przyjemności i wygód,

Od przywiązania do dóbr ziemskich,

Od pragnienia próżnej chwały,

Od złej śmierci,

Przez najdoskonalsze złączenie serc Waszych – wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

Przez Wasze ubóstwo i Waszą pokorę,

Przez smutki i bolesne przejścia Wasze,

Przez prace i trudy Wasze,

Przez modlitwy i milczenie Wasze,

Przez doskonałość czynów Waszych,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

 

C: Rodzino Święta i Czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją.

W: Daj nam odczuć skutki Twej zbawiennej opieki.

C: Módlmy się: Panie, Jezu Chryste, który będąc poddany Maryi i Józefowi, uświęciłeś życie rodzinne niewysłowionymi cnotami, spraw, abyśmy z pomocą Ich obojga naśladowali przykłady Twojej Świętej Rodziny i obcowali z nią w wieczności. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

W: Amen.

Najbliższy dzień skupienia dla narzeczonych - 11.06.2022

Program:

   10.00 - Powitanie narzeczonych

   10.30 - Nabożeństwo pokutne

   11.00 - Spowiedź święta

   12.00 - Msza święta

   13.00 - Poczęstunek

   13.30 - Konferencja 

Zapraszamy!

Najbliższa edycja spotkań z narzeczonymi

 

Kolejna edycja spotkań z narzeczonymi w ramach programu formacyjnego Droga do szczęśliwego małżeństwa rozpocznie się w wyznaczonych miejscach w każdym dekanacie w ostatnim tygodniu marca 2022 r. i zakończy się dniem skupienia 11 czerwca 2022 r.

Szczegółowych informacji należy szukać u swoich duszpasterzy oraz na stronie internetowej dr.radom.opoka.org.pl w folderze Przygotowanie do małżeństwa.

Wszystkim narzeczonym życzymy owocnego przygotowania do małżeństwa.