Pierwsze odwiedziny w Radomiu biskupa Marka Solarczyka

5 stycznia 2021 roku Diecezję Radomską odwiedził nowo mianowany ordynariusz Biskup Marek Solarczyk. Swoje kroki skierował do Katedry Opieki NMP, Wyższego Seminarium Duchownego, a będąc w kurii diecezjalnej, spotkał się także z Duszpasterstwem Rodzin.

Nowa platforma spotkań on-line dla kobiet "Kierunek Niebo"

Z inicjatywy Rady ds. Duszpasterstwa Kobiet Konferencji Episkopatu Polski powstała platforma online Kierunek Niebo. Jest to pierwsza w Polsce platforma do duchowej formacji kobiet, na której będzie można znaleźć materiały formacyjne, konferencje. Jest to także miejsce spotkania, wymiany poglądów, wsparcia.

Odbyło się już pierwsze spotkanie online "Historia spragnionej miłości", które poprowadziła s. Anna Maria Pudełko.

Konferencję można odsłuchać:

– na platformie You Tube Kierunek Niebo: https://www.youtube.com/watch?v=wV8bDWy1szk
– na Facebooku: https://www.facebook.com/KierunekNieboPL/videos/366000124477122

Kolejną konferencję online "Epidemia narzekania, co można zrobić?" poprowadzi br. Piotr Kwiatek OFMCap.
Termin: 24 listopada o godz. 20.00.

W konferencji będzie można wziąć udział przez stronę www.kierunekniebo.pl

poprzez fanpage: https://www.facebook.com/KierunekNieboPL/ bądź za pośrednictwem
platformy YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC3QGRdjbEfDwwCF7oKIT85Q

APEL
RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA I POKOJU SPOŁECZNEGO

1. Dzisiaj, kiedy przez nasz kraj przetacza się fala ulicznych protestów, Papież Franciszek w czasie audiencji ogólnej skierował ważne i znaczące słowa do Polaków. Przypomniał w nich św. Jana Pawła II, który „zawsze wzywał do szczególnej miłości wobec słabych i bezbronnych, i do ochrony każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci”. Słowa te wpisują się w nieustanne wołanie Kościoła o ochronę, także prawną, życia każdego człowieka, również nienarodzonego, zgodnie z przykazaniem „Nie zabijaj”.

2. Papież Franciszek prosił dzisiaj Boga, „aby obudził w sercach wszystkich szacunek dla życia naszych braci, zwłaszcza najsłabszych i bezbronnych, i dał siłę tym, którzy je przyjmują i troszczą się o nie, także wtedy, gdy wymaga to heroicznej miłości”. Przykazanie miłości nakłada na nas ważny obowiązek troski, pomocy i ochrony, której potrzebują matki i rodziny przyjmujące i wychowujące chore dzieci. Dziękujemy wszystkim wspólnotom i instytucjom, które od lat to robią i zwracamy się z apelem do parafii, ruchów katolickich i innych organizacji kościelnych, o podejmowanie konkretnych inicjatyw wychodzących naprzeciw tym, którzy takiej pomocy, tak indywidualnej, jak i instytucjonalnej, potrzebują i będą potrzebować. Kościół zawsze będzie opowiadał się za życiem i wspierał chroniące je inicjatywy.

3. Z wielkim bólem obserwujemy eskalację napięcia społecznego i agresji. Niepokojem napawają również wulgarny język, którym posługuje się część protestujących, niszczenie mienia społecznego, przypadki dewastacji kościołów, profanacji miejsc świętych czy uniemożliwianie sprawowania w nich liturgii. Wzywamy wszystkich do podjęcia rzeczowego dialogu społecznego, do wyrażania poglądów bez użycia przemocy i do poszanowania godności każdego człowieka. Polityków i wszystkich uczestników debaty społecznej prosimy, w tym dramatycznym czasie, o dogłębne analizowanie przyczyn zaistniałej sytuacji i szukanie dróg wyjścia w duchu prawdy i dobra wspólnego, bez instrumentalizowania spraw wiary i Kościoła.

Dziękujemy duszpasterzom i wszystkim wiernym świeckim, którzy odważnie stają w obronie swoich kościołów. Nikt nie potrafi lepiej obronić Kościoła i obiektów sakralnych niż wspólnota wierzących. Dziękujemy także służbom porządkowym. Kościół chce pozostać otwarty dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich przynależności w życiu społecznym i politycznym.

4. Przeżywamy jednocześnie bardzo trudny czas obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. To ogromne wyzwanie dla nas wszystkich. W imię troski o bezpieczeństwo i zdrowie niezmiennie apelujemy o solidarność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Wyrażamy wdzięczność wszystkim służbom medycznym za ich pracę i heroiczne poświęcenie.

5. Prosimy również wszystkich wierzących o post, jałmużnę i modlitwę o pokój społeczny, w intencji ochrony życia, zakończenia trwającego kryzysu, a także o ustanie rozwijającej się pandemii. Przekazujemy tekst modlitwy przygotowanej na ten czas.

Wszystkim rodakom z serca błogosławimy

Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

28 października 2020 r.

Aborcja ze względu na wady płodu jest niezgodna z Konstytucją RP - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego RP z dnia 22 października 2020 roku.

Dzielimy się tą radosną wiadomością  i dziękujemy wszystkim obrońcom życia za podjętą nowennę modlitewną w tej intencji. 

ks. Sławomir Adamczyk

Duszpasterz Rodzin Diecezji Radomskiej

Kamila Rzepka

Doradca Życia Rodzinnego Diecezji Radomskiej

Przedstawiamy materiały do wykorzystania w przygotowaniu homilii, nabożeństw, spotkań duszpasterskich w Roku Rodziny, który od 1 grudnia 2019 roku rozpoczął się w Diecezji Radomskiej.

Zapraszamy serdecznie księży oraz ludzi świeckich do współpracy dla dobra małżeństw i rodzin w parafiach i w całej naszej diecezji.

Materiały będą uzupełnianie co miesiąc i dostępne na stronie Diecezji Radomskiej:

www.diecezja.radom.pl/rok-rodziny-diecezji-radomskiej