Kobiety znajdujące się w trudnej sytuacji a oczekujące narodzin dziecka mogą otrzymać pomoc w co najmniej 40 Domach Samotnej Matki prowadzonych przez Kościół. Praktycznie na terenie każdej polskiej diecezji znajduje się tego typu placówka prowadzona przez Caritas, zakony żeńskie lub fundacje pro-life.

Diecezjalne Caritas prowadzą 14 domów samotnej matki. W domach tych schronienie znajdują kobiety w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, znajdujące się w okresie tzw. Okołoporodowym, tzn.
3 miesiące przed i 3 miesiące po porodzie. Mieszkanki tych placówek otrzymują pomoc psychologiczną, prawną i socjalną.

Ponadto, szczególnie młodociane matki mogą korzystać z pomocy pracownika socjalnego lub pielęgniarki przy opiece nad noworodkiem. Pracownicy starają się także, by o ile to możliwe, matki pozostawiły przy sobie dzieci, biorąc na siebie trud wychowania.

Zauważa się, że od kilku lat zapotrzebowanie na Domy Samotnej Matki nie wzrasta. Kościelna organizacja nie planuje otwierania nowych, ale raczej widzi kierunek rozwoju
w przekształcaniu niektórych z nich w centra pomocy rodzinie lub centra interwencji kryzysowej niosące pomoc ofiarom przemocy domowej.

W celu materialnego utrzymania Domu Samotnej Matki i finansowania innych dzieł, mających na celu ochronę życia poczętego, należy powołać w każdej diecezji ?Fundusz Obrony Życia?, do czego zobowiązuje uchwała Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski
z grudnia 1996 roku.