Odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania

  1. Co to jest duchowa adopcja?
    Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej - radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalne modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.
    Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.
     

Czytaj więcej...

Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji

 

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, ....................) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia .................... w Święto / Uroczystość .................... biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Czytaj więcej...

 Krucjata modlitwy w Obronie Dzieci Poczętych

 

?Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin?zaleca, aby duszpasterze rodzin zachęcali wiernych
do aktywnego włączania się w systematyczną modlitwę w intencji dzieci nienarodzonych. Szczególnie należy propagować Krucjatę Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci oraz Duchową Adopcję Dziecka Poczętego (DDR 78-79).

Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci powstała 12 października 1980 roku na Ogólnoświatowym Dniu Modlitw w Intencji Rodzin, ogłoszonym przez Jana Pawła II. Pomysłodawcami i twórcami ?Krucjaty?byli świeccy katolicy współpracujący z Instytutem Rodziny przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Ufając w potęgę modlitwy, organizatorzy postanowili prowadzić i inicjować w sposób systematyczny modlitwę, która stawiała sobie dwa cele. Po pierwsze przebudzenie świadomości społecznej w sprawie zabijania nienarodzonych dzieci i uczulenie społeczeństwa na wartość życia
i odpowiedzialność za każde poczęte życie ludzkie. Po drugie doprowadzenia do anulowania ustawy z 27 kwietnia 1956 roku o tzw. przerywaniu ciąży i uznania prawa do życia każdego poczętego dziecka. Program ?Krucjaty? zobowiązuje wszystkich członków do codziennej modlitwy w intencji obrony życia oraz do uczestnictwa raz w miesiącu w dzień powszedni
w Eucharystii (DDR 78).

 

 

Historia Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

 

I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, aby była wierna świętemu prawu życia. Jeśli się naruszy prawo człowieka do życia
w tym momencie, w którym poczyna się on jako człowiek pod sercem matki, godzi się pośrednio w cały ład moralny, który służy zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr człowieka. Życie jest pierwszym wśród tych dóbr. Kościół broni prawa do życia nie tylko z uwagi na majestat stwórcy, który jest tego życia pierwszym Dawcą, ale równocześnie ze względu na podstawowe dobro człowieka.

Jan Paweł II

 

Czytaj więcej...

CEREMONIAŁ UROCZYSTOŚCI PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI

 

Uroczystość przyrzeczeń odbywa się podczas Mszy świętej. Po ewangelii Opiekun kandydatów do ślubowania zwraca się do celebransa:
Ojcze, obecni tu kandydaci pragną podczas tej Eucharystii, w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, złożyć przyrzeczenia, które zapoczątkują Duchową Adopcję dzieci zagrożonych zabiciem w łonie matki.

Czytaj więcej...