Naturalne planowanie rodziny to umiejętność obserwowania, zapisywania i oceny zmian zachodzących w organizmie kobiety podczas cyklu miesiączkowego. U kobiety występują naprzemiennie cykliczne okresy płodności i niepłodności z charakterystycznymi objawami, które dają się zauważyć (śluz, temperatura). Para małżeńska obserwując i oceniając te objawy, ma możliwość ustalenia, czy u żony występuje okres płodności, czy niepłodności. Jeśli małżonkowie pragną dziecka, podejmują współżycie w okresie największej płodności, jeśli natomiast chcą odłożyć poczęcie, powstrzymują się w tym czasie od kontaktów płciowych.

 

By to wspólne przeżywanie płodności odbywało się w pełnej jedności, zaleca się, by mąż aktywnie włączał się w obserwacje cyklu żony np. przez codzienne podawanie żonie termometru czy zapisywanie pomiaru temperatury na kartach obserwacji. Dzięki temu małżonek ma nie tylko aktualne informacje i wie, w którym dniu cyklu znajduje się jego żona, ale tym samym wchodzi na drogę partnerskiej współodpowiedzialności.

 

Dlaczego Naturalne Planowanie Rodziny?

 

Współcześnie istnieje wiele nowoczesnych metod NPR opracowanych przez wybitnych naukowców z różnych ośrodków badawczych na całym świecie. Najbardziej znanymi są metody: termiczna (ścisła lub poszerzona), objawowa (Billingsa) oraz objawowo-termiczna. Metoda objawowo-termiczna rozpowszechniona jest w wielu modyfikacjach: według Rötzera, według Kippleya, Teresy Kramarek, podwójnego wskaźnika (angielska) itp.

Jak wspomniałam na wstępie, polecana metoda objawowo-termiczna różni się zasadniczo od systemu znanego przez wiele lat pod nazwą ?metody kalendarzykowej?. Metoda ta nie uwzględniała w dostatecznym stopniu nieregularności cykli kobiety, czemu towarzyszył wysoki wskaźnik zawodności, który zniechęcił wiele małżeństw do jej stosowania. Obecnie wiedza na temat płodności jest o wiele szersza i pozwala na wyznaczenie czasu płodności bez względu na jego długość. Kalendarzyk należy więc traktować jako metodę historyczną i mało skuteczną.

 

NPR ? dlaczego warto?

 

Nie sposób zaprzeczyć, że przemysł medyczny odniósł wielki sukces finansowy, propagując w społeczeństwach zachodnich sztuczne formy regulacji urodzeń. Każdy myślący człowiek dostrzega, że kampania antykoncepcyjna nie przebiera w środkach. Skąd w takim razie bierze się rosnące zainteresowanie metodami naturalnymi? Na podstawie wypowiedzi ankietowanych osób stwierdzono, że przyczyny tej decyzji mają przynajmniej cztery podłoża.

Pierwszym aspektem branym pod uwagę są wartości wymierne, czyli materialne. Chodzi tu
o takie dziedziny jak: ekologia, estetyka, zdrowie fizyczne, szacowanie kosztów, skuteczność. Druga grupa przyczyn koncentruje się wokół wartości niewymiernych ? duchowych, takich jak: samoświadomość, właściwa postawa wobec dziecka, rozwój osobowy, autorytet moralny danej osoby oraz religia. Trzecia grupa dotyczy moralnej oceny antykoncepcji i jej następstw Natomiast centralnym elementem grupy czwartej jest budowanie więzi małżeńskiej. Jak więc można łatwo zauważyć, z pojęciem naturalnego planowania rodziny wiąże się mnóstwo

zagadnień.