Krucjata modlitwy w Obronie Dzieci Poczętych

 

?Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin?zaleca, aby duszpasterze rodzin zachęcali wiernych
do aktywnego włączania się w systematyczną modlitwę w intencji dzieci nienarodzonych. Szczególnie należy propagować Krucjatę Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci oraz Duchową Adopcję Dziecka Poczętego (DDR 78-79).

Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci powstała 12 października 1980 roku na Ogólnoświatowym Dniu Modlitw w Intencji Rodzin, ogłoszonym przez Jana Pawła II. Pomysłodawcami i twórcami ?Krucjaty?byli świeccy katolicy współpracujący z Instytutem Rodziny przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Ufając w potęgę modlitwy, organizatorzy postanowili prowadzić i inicjować w sposób systematyczny modlitwę, która stawiała sobie dwa cele. Po pierwsze przebudzenie świadomości społecznej w sprawie zabijania nienarodzonych dzieci i uczulenie społeczeństwa na wartość życia
i odpowiedzialność za każde poczęte życie ludzkie. Po drugie doprowadzenia do anulowania ustawy z 27 kwietnia 1956 roku o tzw. przerywaniu ciąży i uznania prawa do życia każdego poczętego dziecka. Program ?Krucjaty? zobowiązuje wszystkich członków do codziennej modlitwy w intencji obrony życia oraz do uczestnictwa raz w miesiącu w dzień powszedni
w Eucharystii (DDR 78).