Naturalne Planowanie Rodziny jest najzdrowszą metodą regulacji poczęć a jednocześnie sposobem na umacnianie miłości małżeńskiej i szacunku wobec płodności, która jest darem.

NPR jest wykorzystaniem wiedzy i umiejętności samoobserwacji objawów płodności pojawiających się podczas cyklu miesiączkowego i dostosowania czasu współżycia do planów prokreacyjnych. (prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan ? Dyrektor Szpitala Ginekologiczno ? Położniczego im. Świętej Rodziny w Warszawie).

Odwiedź poradnię, gdy:

?        

pragniesz zaplanować poczęcie dziecka, lub je odłożyć,

?         masz problemy z cyklami po urodzeniu dziecka,

?         chcesz nauczyć się metod naturalnych,

?         jesteś w okresie premenopauzy,

?         odłożyłaś stosowanie antykoncepcji hormonalnej,

?         chcesz poszerzyć swoją wiedzę fachową literaturą

 

Poradnia Naturalnego Planowania Rodziny jest otwarta dla wszystkich, niezależnie
od wieku, wyznania i światopoglądu.

Konsultacje udzielane są bezpłatnie.

Można umówić się telefonicznie, tel. 48 340 62 35.

Poradnia znajduje się w Radomiu przy ul. Malczewskiego 1, I piętro, pokój 1/B4

Zapraszamy w każdy piątek w godz. 14.00 - 16.00 z wyjątkiem świąt, miesięcy: lipca
 i sierpnia.