Dzień Świętości Życia – 25 marca

 

Kościół zawsze broni nienaruszalności życia, broni każdego poczętego dziecka. Życie jest darem Bożym i mamy je otaczać troskliwą opieką. Znamy jednak wypadki, w których poczęty człowiek staje się przyczyną wielu trudności dla niektórych rodzin, czy samotnych matek. Dlatego spieszmy z pomocą potrzebującym, aby nie dopuszczać do tragedii dzieciobójstwa. Trudności natury materialnej czy zdrowotnej nie mogą zmusić matki do zabijania poczętego życia. Ratujmy każde poczęte dziecko!


Wszystkich najgoręcej wzywam do współpracy w dziele ratowania poczętych dzieci, do udzielania pomocy materialnej i do tworzenia zdrowej atmosfery. Każda matka od chwili poczęcia dziecka winna być otaczana życzliwością wszystkich, a zwłaszcza starszego pokolenia z najbliższego otoczenia.
(Odezwa do wiernych Archidiecezji Krakowskiej w obronie życia nie narodzonych  Kardynał Karol Wojtyła - Kraków 08.05.1974r.) 

Tradycyjnie 25 marca cały katolicki świat przeżywa Dzień Świętości Życia. W tym dniu szczególnie spoglądamy nie tylko na swoje życie, które jest wielkim darem Stwórcy i wielką wartością, ale na każde ludzkie życie we wszystkich jego fazach. Jest to dobra okazja do zatroszczenia się o życie najbardziej bezbronnych, poczętych, ale jeszcze nienarodzonych dzieci, którym grozi zagłada.

Dzień Świętości Życia został ustanowiony przez Jana Pawła II i zapisany w encyklice „Evangelium vitae” (ogłoszonej 25 marca 1995 r.). W tej encyklice papież pisze: proponuję (…), aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia (…). Trzeba, aby dzień ten był przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków Kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele
i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji. Należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja, nie należy jednak pomijać innych momentów i aspektów życia, które trzeba każdorazowo starannie rozważyć w kontekście zmieniającej się sytuacji historycznej
(EV 85).

 

W odpowiedzi na apel Jana Pawła II na 293 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w roku 1998 podjęto uchwałę, że w Polsce Dzień Świętości Życia będzie obchodzony 25 marca.

Obok Dnia Świętości Życia, decyzją Sejmu RP został ustanowiony w roku 2004 Narodowy Dzień Życia obchodzony 24 marca.

Troska o życie jest wielkim wyzwaniem dla współczesnego człowieka. Wobec wielu zagrożeń ludzkiego życia, takich jak: legalizacja aborcji, eutanazja, upowszechnianie antykoncepcji, wprowadzanie procedur in vitro, Dzień Świętości Życia jest okazją do budzenia ludzkich sumień, że życie jest wartością nadrzędną, którą człowiek powinien szanować i jej bronić.

W ramach Dnia Świętości Życia organizowana jest:

·         Pielgrzymka Obrońców Życia na Jasną Górę

·         Marsz dla życia

·         Droga Krzyżowa w obronie życia

·         Msza św. w kościele O.O. Bernardynów

·         Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

·         Procesja pod Pomnik Maryi Matki Życia, przy ul. Malczewskiego 1 w Radomiu

 

 

Od 2000 roku w Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin prowadzona jest „Księga Życia”, w której zapisywane są osoby, które podejmują się Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.