Sprawozdanie z pracy Duszpasterstwa Rodzin

Diecezji Radomskiej za rok 2015

 

I.   Udział w spotkaniach Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin

1.    Spotkanie Rejonu Centralnego 27 ? 28 stycznia 2015 r. w Częstochowie

a.    Zagrożenie płynące z ideologii ?Gender?

b.    Naprotechnologia ? jak to robimy w Częstochowie ? Anna Dziuba Marzec

c.    Trudna strona rodzicielstwa Dzień Dziecka Utraconego ? Anna Dziuba Marzec

d.    Program rozwoju relacji małżeńskiej ? ks. dr Jarosław Szymczak ISNAR

2.    XXXV Pielgrzymka Obrońców Życia na Jasną Górę: 21 marca 2015 r.

a.    Obrona życia w Europie ? aktualny stan rzeczy - Jakub Bałtroszewicz, sekretarz generalny Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka

b.    Polityka prorodzinna warunkiem[przetrwania Polski ? dr Paweł Wosicki, dr Antoni Zięba

c.    Dobre, bo polskie wychowanie do życia w rodzinie ? mgr Teresa Król

d.    Wielowymiarowość obrony życia ? co jest najważniejsze ? ks. Tomasz Kancelarczyk, współtwórca Bractwa Małych stópek ze Szczecina

e.    Czy schyłek chrześcijańskiej Europy? ? zagrożenia i szanse ? Marek Jurek poseł do Parlamentu Europejskiego, Bernard Antony ? poseł do Parlamentu Europejskiego

f.     Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich ? ks. Stanisław Maślanka ? asystent kościelny Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

 

3.    Wiosenna Sesja Diecezjalnych Duszpasterzy Rodzin i Doradców Życia Rodzinnego: 19-20 maja 2015 r. ?Dobre Miejsce? Katolickie Centrum Kultury ? Warszawa

a.     Budowanie wspólnoty osób ? dr Irena Grochowska

b.     Biblijny obraz jedności małżeństwa ? dr hab. Mieczysław Guzewicz

c.      Jak pracować z młodymi małżeństwami? Zaproszenie do wspólnoty ?Spotkania Małżeńskie? ? Irena i Jerzy Grzybowscy

d.     Wspólnota osób na przykładzie rodzicielstwa ? profilaktyka ? prof. Bogdan Chazan

e.     Konsekwencje prawne Konwencji Rady Europy o zapobieganiu przemocy. Aktualne rozwiązania prawne dotyczące pogrzebu dzieci zmarłych na wczesnym etapie ciąży ? Jerzy Ferenz

f.      Aktualne działania i zadania świeckich na rzecz obrony życia ? dr inż. Antoni Zięba

g.     Omówienie ankiet )pytania dotyczące przyjęcia i pogłębienia treści Relatio Synodi ? ks. dr Przemysław Drąg

h.     Podsumowanie obrad ? ks. biskup Jan Wątroba, przewodniczący Rady do Spraw Rodziny KEP,

 

4.    Sesja Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego: 18-21.VI.2015 r. Laski

a.     Rozpoznawanie uczuć i wpływ na komunikację ? Bożena Pustoła

b.     Zagrożenia antykoncepcji. Omówienie współpracy stowarzyszeń NPR - Maria Kuźmiak, Sylwia Wilczyńska

c.      Miłość w czasach on Line - K. dr Przemysław Drąg

d.     Wspomnienie o Teresie Strzembosz ? odwiedziny i modlitwa przy grobie

e.     Zwiedzanie Muzeum Historii Żydów

f.      Dieta, płodność, leczenie ? dr Ewa Dąbrowska

5.    Jesienna sesja Diecezjalnych Duszpasterzy Rodzin i Doradców Życia Rodzinnego ? Częstochowa 26 ? 27 września 2015 r.

 1. Spotkanie dyskusyjne na Sali Różańcowej. Krytyczne uwagi dotyczące funkcjonowania Krajowego Ośrodka DR
 2. Ster na miłość ? prezentacja Ruchu Czystych serc ? Grzybowscy

c.    Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich pod przewodnictwem bpa Krzysztofa Nitkiewicza ? bpa Diecezji Sandomierskiej

6.  Posynodalne spotkanie Diecezjalnych Duszpasterzy Rodzin i Doradców Życia Rodzinnego w Częstochowie 27 listopada 2015 r.

a.  Wystąpienie Ojca Synodalnego biskupa Jana Wątroby

b.  Propozycje duszpasterskie po synodzie

c.   Dyskusja moderowana. Wnioski do pracy duszpasterskiej

II.  Działalność Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin

1.     Opieka nad Parafialnymi Poradniami Życia Rodzinnego

Na terenie Diecezji Radomskiej w 2015 roku funkcjonowało 110 Parafialnych Poradni Rodzinnych

2.    Formacja osób pracujących w charakterze Doradców

Na terenie Diecezji Radomskiej w 2015 roku w charakterze doradców życia rodzinnego pracowało 112 osób

112 osób posiada misję kanoniczną Biskupa Diecezji Radomskiej

94 osoby posiada Dyplom Nauczyciela NPR Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR

7 osób posiada Dyplom Instruktora NPR Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR

3.    Wizytacje Poradni Rodzinnych w Diecezji

W roku 2015 przeprowadzono 5 wizytacji Parafialnych Poradni Rodzinnych. Miały one na celu omówienie z Proboszczem i Doradcą funkcjonowania PPR, sprawdzenie teczki doradcy (sposób zapisywania, materiały), wystroju i wyposażenia Poradni (krzesła, biurko, książki, plakaty tematyczne, tablica informacyjna o dyżurach).

4.    W Parafialnych Poradniach Rodzinnych przyjęto ogółem 2 345 par narzeczonych na 4 145 zawartych małżeństw (w roku 2014).

5.    Uruchomienie wakacyjnej poradni przy par. katedralnej w Radomiu. Przyjęto 45 par narzeczonych.

6.    W 2015 roku pracę w Duszpasterstwie Rodzin podjęły osoby:

?         Heda Katarzyna ? par. Wniebowzięcia NMP w Iłży

?         Dąbrowa Katarzyna ? par. św. Zygmunta w Szydłowcu

?         Dróżdż Marta ? par. Wniebowzięcia NMP i św. Floriana Wąchocku

 

Formacja osób pracujących w Duszpasterstwie Rodzin Diecezji Radomskiej

 

 1. Spotkanie Dekanalnych Duszpasterzy Rodzin i kustoszy Sanktuariów maryjnych 27.04.2015 r.

a)   Duszpasterstwo osób żyjących w związkach niesakramentalnych ? ks. dr Sławomir Adamczyk

b)   Spotkania z osobami w związkach niesakramentalnych - Bogumiła i Janusz Odzimek, ks. Roman Adamczyk

c)   Funkcjonowanie duszpasterstwa rodzin na płaszczyźnie parafii

d)   Dyskusja

 1. Rekolekcje dla osób z poradnictwa rodzinnego w Ośrodku Edukacyjno Charytatywnym w Turno: 20 ? 22 lutego 2015 r.

W rekolekcjach uczestniczyło 41 osób. Rekolekcje prowadził ks. dr Krzysztof Maj ? prob. par. NMP Wniebowzięcia w Solcu

3.    Opłatek dla osób pracujących w Duszpasterstwie Rodzin (3.I.2015 r.)

a.  Prezentacja IV Kongresu Małżeństw i Rodzin w Świdnicy ? Agnieszka i Tomasz Rut

b.  Prezentacja o błogosławionej Mariannie Biernackiej ? patroce teściowych ? Małgorzata Górka

c.   Prezentacja programu Duszpasterstwa Rodzin w 2015 roku ? ks. Sławomir Adamczyk

d.  Msza św. z wręczeniem misji kanonicznych ? ks. biskup Henryk Tomasik

 

Wiosenne dni skupienia:

  • 7.03.1015 r. ? rejon konecki
  • 28.03.2015 r. ? rejon starachowicki
  • 11.04.2015 r. ? rejon radomski

20 powstania encykliki ?Evangelium Vitae? ? prezentacja? mgr Małgorzata Górka

Stanowisko Kościoła wobec pigułki ?Ella one? - mgr Małgorzata Górka

Naprotechnologia leczeniem niepłodności ? Anna Ostatek, instruktor modelu Creightona

Raport dotyczący sytuacji rodzin na świecie i przygotowanie do XV Zwyczajnego Synodu Biskupów dotyczącego małżeństwa w Rzymie

?Nie o Mary Wagner? ? prezentacja filmu o kanadyjskiej działaczce pro life Grzegorza Brauna

 

Jesienne dni skupienia

3.10.2015 r. rejon konecki

17.10.2105 r. rejon starachowicki

24.10.2015 r. rejon radomski

Rola duszpasterzy w przygotowaniu narzeczonych ? ks. dr Sławomir Adamczyk

Przeciwdziałanie rakowi szyjki macicy i raka piersi ? mgr Małgorzata Górka

Sprawy bieżące

 

Spotkanie na rozpoczęcie roku formacji: 5 września 2015 r.

Cechy dojrzałej osobowości ? prezentacja Barbara Chomicz

Kościół wobec niektórych problemów w rodzinie: małżeństwa niesakramentalne, odmówienie rozgrzeszenia ? ks. dr Sławomir Adamczyk

Nowa koncepcja leczenia niepłodności - prezentacja Małgorzata Górka

Wspomnienia wakacyjne ? Teresa Skoczek Renata Świderska

Omówienie II części programu pracy 2015? ks. Sławomir Adamczyk

 

 1. Pielgrzymka do sanktuariów Litwy, Łotwy i Estonii: 29 czerwca ? 11 lipca 2015 r.
 2. W ramach dyżurów w ośrodku diecezjalnym przyjęto ogółem ? 320 osób, w tym:
  • Spotkania z doradcami ? 210
  • Spotkania z księżmi ? 80
  • Spotkania z osobami w kryzysach małżeńskich ? 10
  • Spotkania z narzeczonymi ? 20
  • Rozmowy telefoniczne ? 120

 

Prowadzenie kursów i szkoleń

 1. Prowadzenie kursu podstawowego poradnictwa rodzinnego

W kursie podstawowym w roku 2014/2015 uczestniczyło 13 osób.

Aktualnie w kursie uczestniczy 12 osób.

 

Troska o jak najlepsze przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa terenie Diecezji Radomskiej

 1. Prowadzenie kursów przedmałżeńskich dla narzeczonych:

Organizowane są cykliczne kursy przedmałżeńskie dla narzeczonych (3 razy w roku po 10 spotkań). Prowadzenie: ks. dr Sławomir Adamczyk, mgr Małgorzata Górka. W 2014/15 kurs ukończyło 43 osoby.

 1. Organizowanie dni skupienia dla narzeczonych

- II sobota Wielkiego Postu

- III sobota maja

- III sobota września

- I sobota adwentu

Narzeczeni przygotowujący się do małżeństwa powinni przeżyć dzień skupienia w najbliższym sanktuarium maryjnym. Proboszczowie prowadzący kanoniczną rozmowę z narzeczonymi powinni skierować narzeczonych do najbliższego sanktuarium. Dni skupienia są prowadzone przez dekanalnych duszpasterzy rodzin w porozumieniu z kustoszem danego sanktuarium.

Z informacji od kustoszy sanktuariów wynika, że w dniach skupienia dla narzeczonych w roku 2015 uczestniczyło ok. 370 par narzeczonych.

 

Troska o Poszanowanie życia i godności małżeństwa i rodziny

 1. Organizowanie Dnia Świętości Życia 25.03.2015 r.

Dzień Świętości życia został zorganizowany 25 marca 2015 r.

Marsz dla życia ? 22 marca 2015 r. (około 200 osób)

Droga Krzyżowa w intencji wynagradzającej za grzechy przeciw życiu ludzkiemu

Msza św. z podjęciem dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. (150 osób)

Procesja pod Pomnik Maryi Matki Życia przed Kurią Diecezji Radomskiej z modlitwą zawierzenia obrońców życia.

W roku 2015 Dzieło Duchowej Adopcji podjęło 335 osób (prawdopodobnie liczba jest większa, tylko nie zgłoszono więcej osób do DDR).

 1. XXXV Pielgrzymka Obrońców Życia na Jasną Górę ? 21 marca 2015 r. Wzięło w niej udział 41 osób, w tym 8 osób młodzieży.
 2. Organizacja Dnia Dziecka Utraconego ? 15 października 2015 r.

W kościele św. Rodziny w Radomiu mszę św. odprawił i homilię wygłosił ks. Sławomir Adamczyk. W modlitwie polecono 71 dzieci wymienione z imienia.

Pod pomnikiem Maryi Matki Życia modlono się na różańcu. W modlitwie uczestniczyło ok. 40 osób.

 1. Promocja wystawy ?Otoczmy troską życie? Wystawa jest prezentowana w parafiach na terenie Diecezji oraz instytucjach. W 23 obrazach jest przedstawione m.in. życie człowieka przed narodzeniem. Wystawa jest prezentowana w parafiach Diecezji Radomskiej.

13.Organizacja Jubileuszu Małżeństw - 8.11.2015 r. g. 12.30 ? Skarżysko Kamienna w Sanktuarium MB Ostrobramskiej. Zaproszeni zostali małżonkowie, którzy w tym roku obchodzili 25 i 50 lat swojego małżeństwa. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. biskup Adam Odzimek.

 1. Prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Radomiu, ul. Malczewskiego 1.

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna funkcjonuje od 7 lat przy Kurii Diecezji Radomskiej. Porad udzielają: duszpasterz rodzin, psycholog, doradca życia rodzinnego, prawnicy, pedagog.

W ubiegłym 2015 roku poszczególni specjaliści udzielili 600 porad bezpośrednich, 25 porady drogą elektroniczną, przeprowadzili 240 rozmów telefonicznych.

 1. Prowadzenie Poradni Życia rodzinnego dla małżonków (uczenie NPR) w: piątki od g. 14.00 ? 16.00, w której dyżury pełnią nauczyciele naturalnego planowania rodziny, stowarzyszone w PSNNPR (Polskie Stowarzyszenie Naturalnego Planowania Rodziny). W roku 2015 udzielono 10 porad.

 

III.        Dodatkowo:

1.    Organizacja Radomskiego Marszu dla Życia i Rodziny ? 31 maja 2015 r.

III Radomski Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem ?Rodzina Obywatelska. Rodzina ? wspólnota - Polska?, został zorganizowany przez radomskie środowiska prorodzinne: Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Radomskiej, Stowarzyszenie ?Środowisko Inicjatywa?, Akcja Katolicka, Rycerze Kolumba, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Wspólnota św. Dobrego Łotra, Ruch Domowego Kościoła, Klub Inteligencji Katolickiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Instytut Edukacji im. Piotra Skargi, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Skauci Europy, Duszpasterstwo Akademickie.

Wzięło w nim udział ok. 2,5 tys. osób. Marsz rozpoczął się Mszą św. w Radomskiej farze, a zakończył się festynem rodzinnym pod Urzędem Miasta Radomia.

Duszpasterstwo Rodzin przygotowało i przeprowadziło dwa konkursy: plastyczny i literacki. Nagrodzono i wyróżniono 20 prac plastycznych i 3 prace literackich.

2.    Organizowanie spotkań Rady ds. Rodziny.

Na spotkaniach ma miejsce wymiana doświadczeń, omawiane są bieżące wydarzenia rodzinne oraz przygotowanie marszów.

3.    Pełnienie dyżurów w Telefonie Zaufania

W środy od godziny 18.00 do 22.00, dyżury pełnią osoby z poradnictwa rodzinnego zamieszkałe w Radomiu (10 osób). Są to: Bojarska Maria, Kibler Urszula, Łęcka Helena, Marchewka Urszula, Niedziela Jadwiga, Sępioł Małgorzata, Skoczek Teresa, Żychlińska Alicja, Górka Małgorzata, Sałek Bożena. Osoby te uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych w poniedziałki od godziny 17.30 do 19.00, a dyżury w telefonie zaufania pełnią na zasadzie wolontariatu.

4.    Organizacja Konferencji dla młodzieży ze szkół średnich we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny ? Oddział w Radomiu i Radomskim Środowiskiem ?Inicjatywa?

?Borę odpowiedzialność ? ciąża bez alkoholu? ? 4 grudnia 2015 r. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Kliniczne aspekty Zespołu FAS ? Teresa Skoczek ? lekarz medycyny

?Wieczne dziecko? ? film

Być odpowiedzialnym ? dr Marian Łakomski

Czy wiedza i FAS wystarczy by nastolatki i matki w ciąży zachowały abstynencję? Ks. dr Marek Dziewiecki, psycholog UKSW

Alkohol i kobieta w rzeczywistości penitencjarnej ? dr Krzysztof Linowski

Konferencje miały charakter otwarty. Szczególne zaproszenie skierowano młodzieży radomskich szkół średnich, młodych małżonków. W konferencji wzięło udział ok. 300 osób.

5.    Prowadzenie Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny w Radomiu oraz współpraca z Zarządem Głównym.

W Stowarzyszeniu działa 40 osób. Prezesem jest mgr Małgorzata Górka. Ma na celu uczenie metod rozpoznawania płodności, prowadzi szkolenia, kursy I i II stopnia.

 1. Udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Prezydencie Miasta Radomia

Zespół złożony z różnych środowisk wypracowuje metody pracy w trudnych sytuacjach małżeńskich, szczególnie w przypadkach stosowania przemocy.

 1. Udział w sympozjach, konferencjach i szkoleniach:

29 ? 30 maja 2015 r. Międzynarodowy Kongres ?Ewangelia małżeństwa i rodziny? WSKSiM w Toruniu

28.09.2015 r. Spotkanie ?Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy? UM Radomia

2-4.10.2015 r. V Kongres Małżeństw ?Sakrament i seks? ? Świdnica

4.11.2015 r. Międzynarodowa konferencja naukowa: ?Duszpasterstwo rodzin w Parafii? KUL Lublin

14.11.2015 r. 50-lecie Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Lubelskiej

 1. Współpraca z redakcjami czasopism i pisanie artykułów o tematyce małżeńskiej i rodzinnej.
 2. Udział w komisjach kwalifikacyjnych Katolickiego Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego przy Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu.
 3. Nagrywanie audycji o tematyce rodzinnej w Radiu Plus
 4. Udział w spotkaniach alumnami WSD i z młodzieżą szkół średnich (Bursa Szkolna nr 3)
 5. Prowadzenie strony internetowej duszpasterstwa rodzin www.dr.radom.opoka.org.pl oraz Specjalistycznej Poradni Rodzinnej: www.spr.radom.opoka.org.pl
 6. Rozprowadzanie dokumentów Kościoła, książek, prasy o charakterze małżeńskim i rodzinnym.

Systematycznie rozprowadzamy dokumenty Kościoła o małżeństwie i rodzinie, kwartalnik ?Sprawy Rodziny?, ?Głos dla życia?, ?Służba życiu?, ?Polonia Christina?, ?Zbliżenia?, ?Tak rodzinie? oraz pozycje książkowe: ?Zeszyty obserwacji?, ?Kiedy jestem płodna?, ?Rozpoznawanie okresowej płodności małżeństwa?, ?Przygotowanie do karmieni piersią?, ?Przygotowanie do małżeństwa?, ?Płodność bez tajemnic?, ?Wyprawki dla narzeczonych?, ?Podstawy rozpoznawanie płodności?, termometry owulacyjne.

 1. Prowadzenie biblioteki w Diecezjalnym Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin (zakup nowych pozycji książkowych, filmów, oprawa czasopism).

 

Oczekiwania:

 1. Troska o dobre przygotowanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa.

Z porównania sprawozdań doradczyń i sprawozdań parafialnych wynika, że duża liczba narzeczonych nie bierze udziału w spotkaniach z duszpasterzem czy Doradcą Życia Rodzinnego. W 2013 roku w Diecezji Radomskiej zawarto około 4 000 małżeństw. Ze sprawozdań Doradców wynika, że z Poradni skorzystało ok. 2 350 par narzeczonych. Wynika z tego, że duża część par nie skorzystała z porad doradcy życia rodzinnego. Także niewielka liczba par narzeczonych otrzymała ?Wyprawki dla narzeczonych?. Otrzymało je 570 par. Podobnie wygląda sprawa z uczestnictwem w Dniach skupienia dla narzeczonych. Skorzystało z niego ok. 380 par narzeczonych.

 1. Potrzeba reorganizacji przygotowania do małżeństwa w Diecezji.

Do tej pory funkcjonuje model trzech spotkań z księdzem oraz trzech spotkań z doradcą życia rodzinnego w Poradni Rodzinnej. Księża zaniedbują spotkania z narzeczonymi, duża część narzeczonych nie odbywa spotkań w poradniach rodzinnych. Wydaje się zasadne wydłużenie czasu przygotowania do małżeństwa do pół roku przed ślubem. Wtedy łatwiej będzie znaleźć czas na 10 spotkań z duszpasterzem, 3 spotkania w Poradni Rodzinnej oraz spokojnie załatwić wszelkie inne formalności.

3.    Potrzeba opieki duszpasterskiej na małżeństwami młodymi

W Diecezji nie istnieją formy pracy z młodymi małżeństwami. Wydaje się, że na początku małżeństwa trzeba organizować spotkania ze starszymi małżeństwami, wykorzystywać spotkania z małżeństwami przy okazji chrztu dziecka, I Komunii, odwiedzin duszpasterskich.

4.    Potrzeba otwarcia Parafialnych Poradni Rodzinnych.

Parafialna Poradnia Rodzinna powinna być zorganizowana w parafiach powyżej 3 tys. parafian. Ideałem jest, aby Poradnia istniała przy każdej parafii. Poradnia powinna służyć narzeczonym oraz małżeństwom.

27 czerwca 2014 r. wystosowano pismo do 40 proboszczów z prośbą o wyszukanie nowych osób do pracy w poradniach, o otwarcie nowych poradni rodzinnych. Nie spotkało się to z zainteresowaniem ze strony księży.

W kilku poradniach z pracy odeszły doradczynie. Taka sytuacja ma miejsce w parafiach: Rusinów, Błotnica, Ciepielów, Białaczów, Pionki św. Maksymiliana, Kamień, Kunice. W ich miejsce nie ma nowych osób. W związku z tym poradnia te nie funkcjonują.

 1. Zaktywizowanie dekanalnych duszpasterzy rodzin do prowadzenia kursów dla narzeczonych, funkcjonowania Poradni Rodzinnych, prowadzenia Dni skupienia dla narzeczonych.
 2. Potrzeba powołania rejonowych doradców życia rodzinnego

 

Mgr Małgorzata Górka                                          Ks. dr Sławomir Adamczyk

 

Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego.                       Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

 

 

Radom, 10 grudnia 2015 r.