Trzy spotkania w katolickiej poradni rodzinnej

 

Trzy spotkania narzeczonych w katolickiej poradni rodzinnej

 

    1. Narzeczeni powinni zgłosić się na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu do katolickiej poradni rodzinnej na trzy spotkania, celem pogłębienia wiadomości dotyczących problematyki odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Czytaj więcej...

Informacje dla narzeczonych

INFORMACJE DLA NARZECZONYCH

w zakresie przygotowania do małżeństwa

 

 

1.      Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia stałego lub tymczasowego zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej.

 

Czytaj więcej...

Spotkania narzeczonych w Parafialnej Poradni Rodzinnej

Spotkania narzeczonych w Parafialnej Poradni Rodzinnej

1.      Narzeczeni powinni zgłosić się na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu do katolickiej poradni rodzinnej na trzy spotkania, celem pogłębienia wiadomości dotyczących problematyki odpowiedzialnego rodzicielstwa

2.      Spotkania mają dotyczyć odpowiedzialności za wzajemną miłość i przekazywanie życia, szkodliwości i niedopuszczalności antykoncepcji, środków poronnych i sztucznych zapłodnień oraz znaczenia metod naturalnego rozpoznawania płodności. Nie wystarczy sama informacja o tych metodach, trzeba się ich nauczyć. Dlatego spotkania w odpowiednich odstępach czasu, powinny być poświęcone zasadom prowadzenia obserwacji objawów płodności oraz ich interpretacji

3.     

Czytaj więcej...

Przygotowanie bezpośrednie w parafii

 

Przygotowanie bezpośrednie

 

Trzy miesiące przed ślubem rozpoczyna się przygotowanie bezpośrednie do zawarcia sakramentu małżeństwa. Miejscem przygotowania bezpośredniego jest parafia stałego lub tymczasowego zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego (KPK kan. 1063). To przygotowanie obejmuje:

Czytaj więcej...

Kursy Przedmałżeńskie

Kursy przedmałżeńskie

 

W ramach katechezy szkolnej w klasie maturalnej młodzież zapoznaje się z zagadnieniami dotyczącymi małżeństwa i rodziny. Na zakończenie młodzież powinna uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego. Takie zaświadczenie jest przedstawiane w kancelarii parafialnej w czasie przygotowania bezpośredniego do małżeństwa.

Czytaj więcej...

Kursy Przedmałżeńskie (2)

Kursy przedmałżeńskie

 

W ramach katechezy szkolnej w klasie maturalnej młodzież zapoznaje się z zagadnieniami dotyczącymi małżeństwa i rodziny. Na zakończenie młodzież powinna uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego. Takie zaświadczenie jest przedstawiane w kancelarii parafialnej w czasie przygotowania bezpośredniego do małżeństwa.

Czytaj więcej...