Trzy spotkania w katolickiej poradni rodzinnej

 

Trzy spotkania narzeczonych w katolickiej poradni rodzinnej

 

    1. Narzeczeni powinni zgłosić się na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu do katolickiej poradni rodzinnej na trzy spotkania, celem pogłębienia wiadomości dotyczących problematyki odpowiedzialnego rodzicielstwa.
    2. Spotkania mają dotyczyć odpowiedzialności za wzajemną miłość i przekazywanie życia, szkodliwości i niedopuszczalności antykoncepcji, środków poronnych i sztucznych zapłodnień oraz znaczenia metod naturalnego rozpoznawania płodności. Nie wystarczy sama informacja o tych metodach, trzeba się ich nauczyć. Dlatego spotkania w odpowiednich odstępach czasu, powinny być poświęcone zasadom prowadzenia obserwacji objawów płodności oraz ich interpretacji.
    3. Pary narzeczeńskie powinny wynieść przekonanie, że parafialna poradnia życia rodzinnego jest zawsze do ich dyspozycji i że dla każdego człowieka odpowiedzialnego jest dziś czymś normalnym korzystanie z doradztwa osób kompetentnych i odpowiedzialnych nie tylko w sprawach biznesu, ale także w sprawach zdrowia i w tak ważnej sprawie, jak ich intymne pożycie, miłość, płodność, dzietność, a ostatecznie szczęście małżeńskie i rodzinne, a wreszcie ich zbawienie.
    Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin nr 31.