Kursy Przedmałżeńskie

Kursy przedmałżeńskie

 

W ramach katechezy szkolnej w klasie maturalnej młodzież zapoznaje się z zagadnieniami dotyczącymi małżeństwa i rodziny. Na zakończenie młodzież powinna uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego. Takie zaświadczenie jest przedstawiane w kancelarii parafialnej w czasie przygotowania bezpośredniego do małżeństwa.


Dla osób, które z różnych względów nie zdołały uczestniczyć w przygotowaniu do małżeństwa w ramach katechezy w szkole średniej, Duszpasterstwo rodzin proponuje kurs przedmałżeński będący bliższym przygotowaniem do małżeństwa. Ma on na celu ukazanie małżeństwa jako szczególnego powołania, jako nierozerwalnego związku mężczyzny i kobiety, mającego na celu pogłębianie miłości między nimi oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa. W czasie spotkań przygotowujący się do małżeństwa otrzymują pogłębioną wiedzę z zakresu teologii małżeństwa i rodziny, prawa małżeńskiego, psychologii, odpowiedzialnego rodzicielstwa, komunikacji i funkcjonowania małżeństwa i rodziny. Otrzymują także formację, która pomoże im w podejmowaniu odpowiedzialnych ról jako żon, matek, mężów i ojców.


Kurs przewiduje 10 cotygodniowych spotkań prowadzonych przez duchownych, małżonków oraz doradców życia rodzinnego.  W roku akademickim planowane są 3 edycje takiego kursu. Organizowane są przez Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin wspólnie z Duszpasterstwem Akademickim Diecezji Radomskiej.

Spotkania będą się odbywały w cyklu 3 miesięcznym w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej przy ul. Malczewskiego 1 w Radomiu. W ramach kursu będzie 10 spotkań.

Zapisy na poszczególne edycje kursów odbywają się na pierwszym spotkaniu.
Ze względu na integralną strukturę spotkań nie ma możliwości dołączenia się w trakcie już trwających kursów.

Dobre przygotowanie do małżeństwa jest wielką pomocą w dobrym życiu małżeńskim