Od września 2012 r. wznawia cykliczne spotkania Komisja Synodalna ds. Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin. Komisja stawia sobie za cel wypracowanie ram duszpasterstwa rodzin, przygotowania do małżeństwa, uwrażliwienie kapłanów na zagrożenia małżeństwa i rodziny.

Wszystkich członków Komisji zapraszamy na spotkanie w dniu 8 września 2012 r. na godz. 13.30 do Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego przy ulicy Prusa 6 w Radomiu (obok katedry).

Prosimy wszystkie osoby, którym bliska jest wartość małżeństwa i rodziny o wyrażanie swoich uwag i sugestii dotyczących tej tematyki. 

Ks. dr Sławomir Adamczyk

Przewodniczący Komisji ds. Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin