Skład osobowy Komisji do spraw Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin

4 lutego 2012 rok

Nowa lista osób:

1.     Ks. Sławomir Adamczyk – przewodniczący

2.     Małgorzata Górka – zastępca przewodniczącego

3.     Zofia Münnich - sekretarz

4.     Ewa Duda - sekretarz

5.     Piotr Duda - członek

6.     Ks. kan. Henryk Dziadczyk - członek

7.     Ks. kan. Artur Lach - członek

8.     Ks. Kowalczyk Karol - członek

9.     Helena Łęcka - członek

10.  Jadwiga Odzimek - członek

11.  Katarzyna Sobkiewicz - członek

12.  Tomasz Sobkiewicz - członek

13.  Justyna Mazur - członek

14.  Wiesław Mazur - członek

15.  Magdalena Olszewska - członek

16.  Sławomir Olszewski - członek

17.  Elżbieta Oczkowska - członek

18.  Dariusz Oczkowski - członek