Sprawozdanie ze spotkania dekanalnych duszpasterzy rodzin

13 maja 2014 r.

 

Program

1.      Przywitanie: biskupa, księży, gości

2.      ?Stop seksualzacji dzieci? ? prezentacja multimedialna, Aneta Wakuła

3.      ?Papież Franciszek o rodzinie? ? ks. Sławomir Adamczyk

4.      Podziękowanie za pracę na rzecz małżeństw i rodzin w parafiach

5.      Uwagi dotyczące duszpasterstwa rodzin w diecezji

6.      Propozycje dla duszpasterstwa rodzin w diecezji

7.      Podkreślenie ważności duszpasterstwa rodzin

 

Statystyka zawieranych małżeństw w Diecezji Radomskiej

ü  Przedstawienie statystyki rodzin w diecezji radomskiej

ü  Ilość zawartych małżeństw sakramentalnych ? 4 025

ü  Ilość par na spotkaniach w parafialnych poradniach rodzinnych ? 2 150

ü  Ilość rozdanych wyprawek przy pisywaniu protokołu ? 379

ü  Ilość osób na dniach skupienia dla narzeczonych ? 761 osób (ok. 380 par).

ü  Ilość parafialnych poradni rodzinnych ? 109 na 301 parafii

 

Statystyka zawieranych małżeństw w Polsce

ü  ilość małżeństwa zawartych w 2013 r. ok. 181 tys. tj. o ponad 22 tys. mniej niż rok wcześniej. Liczba nowo zawieranych małżeństw zmniejsza się już piąty rok z kolei (po wzroście w latach 2005 - 2008).

ü  systematyczne zmniejszanie się przyrostu naturalnego Niekorzystna tendencja w zakresie liczby nowo zawieranych małżeństw może mieć wpływ na dalsze zmniejszenie liczby urodzeń w kolejnych latach.

ü  średnia wieku mężczyzny zawierającego małżeństwo 28 lat, tj. o ponad 3 lata więcej niż na początku lat 90 -tych (w 2000 r. mieli średnio po niespełna 26 lat).

ü  średnia wieku panny młodej 26 lat, wobec niespełna 23 lat na początku lat 90-tych i prawie 24 -w 2000 roku.

ü  przesunięcie wieku najczęstszego zawierania małżeństwa z grupy 20-24 do 25-29 lat.

 

Statystyka rozwodowa w Polsce

ü  ilość rozwodów w 2013 r. 66 tys. par małżeńskich ? czyli o 1,6 tys. więcej w stosunku do roku poprzedniego.

ü  jednocześnie o prawie 22 tysiące zmalała ilość zawieranych małżeństw (181 tysięcy). Liczba ta maleje już piąty rok z rzędu.

ü  wskaźnik rozwodów mierzony liczbą rozwodów w stosunku do nowozawartych małżeństw w danym roku wzrósł z 31,6% w 2012 do 36,4% w roku 2013.

 

Statystyka rozwodowa w Radomiu

 

W ubiegłym 2013 roku w radomskim Urzędzie Stanu Cywilnego sporządzono 1 123 akty małżeństw a sądy orzekły 451 rozwodów. Ta liczba wzrosła w stosunku do roku 2012 o 56. Zmalała zaś liczba separacji z 22 w 2012 roku do 17 w 2013 roku.

 

 

Uwagi dotyczące duszpasterstwa rodzin w diecezji

Często powtarzamy, że najważniejsza jest rodzina. Tymczasem zaangażowanie duszpasterskie w parafii dla rodzin jest bardzo słabe.

a.       Złe funkcjonowanie parafialnych poradni rodzinnych.

Są zamykane poradnie w dużych parafiach. Poradnie są źle wyposażone, zimne, brudne, zamknięte, źle albo wcale nie oznakowane. Doradczynie skarżą się, że są zmuszane do podpisywania trzech spotkań na jednym spotkaniu. Często proboszczowie zalegają z zapłatą dla doradczyń. Czasami żądają, aby doradczynie pobierały pieniądze od narzeczonych z innych parafii.

b.      Brak zainteresowania proboszczów szkoleniem nowych osób.

Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pismo, aby przysłać na kurs podstawowy poradnictwa rodzinnego nowe osoby. Doradca powinien wycofać się z pracy po ukończeniu 60 roku życia. W paru parafiach pracują osoby powyżej tego wieku, gdzie proboszczowie nie chcą nawet słyszeć o zmianie takiej osoby. W tym roku na kursie jest 12 osób, gdzie ani jedna nie przyszła na zaproszenie proboszcza.

c.       Brak spotkań duszpasterskich z narzeczonymi.

W większości parafii nie ma katechez prowadzonych przez księdza z narzeczonymi. Tak często mówią wikariusze, którzy są już z większym stażem i pracowali już na kilku parafiach.

d.      Stare druki na ewidencję spotkań.

W diecezji funkcjonują stare kartki poświadczające spotkania. Są już od paru lat nowe druki, na których jest miejsce na adnotację o: spotkaniach z duszpasterzem, spotkaniach w poradni i zaświadczenie o dniu skupienia dla narzeczonych. Te kartki są do nabycia w Wydziale Finansowym Kurii. Powinny być wpięte do protokołu

e.       Brak informacji o dniach skupienia dla narzeczonych.

Bardzo słabe zainteresowanie dniami skupienia dla narzeczonych. Większość narzeczonych nawet nie wie, że takie dni skupienia są organizowane.

f.       Słabe zainteresowanie wyprawkami dla narzeczonych.

g.      Słabe zaangażowanie dekanalnych duszpasterzy rodzin.

Nie są obecni na dniach skupienia dla narzeczonych, nie interesują się funkcjonowaniem poradni rodzinnych, nie organizują tzw. kursów przedmałżeńskich dla tych, co nie mają zaświadczeń o ich ukończeniu.

 

Propozycje dla duszpasterstwa rodzin w Diecezji Radomskiej

 

1.      Konieczność lepszego przygotowania do małżeństwa na płaszczyźnie parafii. Wprowadzenie 10 spotkań w ramach bezpośredniego przygotowania do małżeństwa

2.      Ewidencja spotkań na właściwych formularzach

W kasie Kurii są do nabycia kartki do ewidencji spotkań z narzeczonymi. Są na nich miejsca na podpis duszpasterza, na podpis doradczyni i na podpis kustosza o odbytym dniu skupienia w sanktuarium. Kartki powinny być włączone do protokołu kanonicznego badania narzeczonych.

3.      Dni skupienia dla narzeczonych

Dołożenie starań, aby możliwie jak największa ilość narzeczonych wzięła udział w dniach skupienia dla narzeczonych

4.      Wyprawki dla narzeczonych

Wręczanie narzeczonym ?Wyprawek dla narzeczonych?: (mała ilość wyprawek jest rozprowadzana przez duże parafie)

5.      Zaktywizowanie dekanalnych duszpasterzy rodzin

Dekanalni duszpasterze rodzin mają misję od ks. biskupa do pracy z narzeczonymi i rodzinami na terenie swojego dekanatu. Są oni niejako ekspertami do pomocy narzeczonym i małżeństwom w kryzysie. Ci ludzie prawdopodobnie nie dotrą do specjalistycznych poradni rodzinnych. Dlatego trzeba im pomóc na miejscu.

6.      Parafialne Poradnie Rodzinne

Wysyłanie narzeczonych do Katolickich Poradni Rodzinnych na 3 spotkania.

W diecezji zawierane jest ok. 4 tys. Ślubów rocznie, a tylko ok. 2 tys. par przechodzi przez Poradnie

7.      Konieczność otwarcia Poradni w każdej Parafii.

Wysłaliśmy do 45 parafii prośbę o przysłanie osób na tzw. Kurs podstawowy, celem utworzenia w tych parafiach nowych Poradni. (Są parafie 10 tysięczne, w których jest ok. 80 ślubów rocznie, a nie ma tam Poradni i narzeczeni nie są nigdzie wysyłani). Na dzień dzisiejszy na kurs zapisało się 6 osób.

8.      Akcentowanie świętości, nierozerwalności małżeństwa w homiliach, podczas rekolekcji. Organizowanie jubileuszy małżeńskich w swoich parafiach i wysyłanie srebrnych i złotych jubilatów na diecezjalny jubileusz małżeństw do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w trzecią niedzielę listopada.

9.      Zaproszenie do stałej formacji.

Warsztaty dla księży,

II Kongres Polskiej Rodziny organizowany przez Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Odbędzie się on w dniu 17 maja 2014 roku w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przy ul. Dewajtis 5. Początek o godzinie 10.00 w Auli Jana Pawła II

Szkolenie dla kapłanów pracujących z rodzinami. Organizowane przez ?Klinikę małżeńską? w dniach 28-29 maja 2014 r.