Spotkanie z dekanalnymi Duszpasterzami Rodzin Diecezji Radomskiej – 17 kwietnia 2013 r. 

 

W siedzibie Kurii Diecezji Radomskiej odbyło się spotkanie dekanalnych Duszpasterzy Rodzin z biskupem Diecezji Radomskiej Henrykiem Tomasikiem.

W programie poruszono następujące tematy:

1.      Podziękowanie za organizację Dnia Świętości Życia.

  1. Prezentacja dokument KEPO wyzwaniach bioetycznych, przed którymi stoi współczesny człowiek”

3.      Zachęta do propagowanie kampanii „Jeden z nas”

4.      Tydzień społeczny o rodzinie

5.      Zaproszenie na konferencję „Radość czystej miłości” 24.IV.2013 r.

6.      Zachęta do propagowania kampanii „Razem przy stole”

7.      Omówienie prac Komisji ds. Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin w ramach II Synodu Diecezji Radomskiej.

W ramach prac Komisji ds. Duszpasterstwa Małżeństw i rodzin chcemy wypracować nowe spojrzenia na przygotowanie do małżeństwa, duszpasterstwo rodzin, w tym duszpasterstwo małżeństw trudnych tj. po rozwodach czy separacji, przeżywających kryzysy, formację księży, itp.

8.      Podziękowanie za pracę na rzecz małżeństwa i rodziny w dekanacie

9.    Krytyczne spojrzenie na pracę dekanalnych duszpasterzy rodzin

10.                       Omówienie spraw bieżących

Słabe zaangażowanie w dni skupienia dla narzeczonych. Na spotkania przyjeżdżają ci sami księża, na których potem spoczywa przeprowadzenie dnia skupienia dla narzeczonych. Potem ci księża maja poczucie niesprawiedliwości, że inni nie poczuwają się do odpowiedzialności za prowadzenie dni skupienia. Przy każdym sanktuarium są 4-5 dekanatów, które powinny po kolei prowadzić dzień skupienia. Prowadzący głosi konferencję dla narzeczonych, rachunek sumienia, homilię podczas Mszy świętej. On też zaprasza doradczynię do wygłoszenia prelekcji o życiu małżeńskim i rodzinnym.

 

Mało narzeczonych bierze udział w spotkaniach poradnictwa rodzinnego Ze sprawozdań nadesłanych przez doradców życia rodzinnego i sprawozdań z dekanatów wynika, że ponad polowa narzeczonych nie ma żadnego przygotowania do małżeństwa, ani przez księdza, ani przez doradcę życia rodzinnego. Na ok. 4 500 ślubów w spotkaniach z doradcą uczestniczyło 2 653 par.

 

Słabe informacje o Poradniach Parafialnych

Każda Parafialna Poradnia Rodzinna jest powołana dekretem biskupa diecezjalnego, powinna być wyraźnie oznaczona z podanymi godzinami funkcjonowania. Jeżeli w Parafii nie ma Poradni, powinna w gablocie znajdować się informacja o najbliższej Poradni.

 

Brak kartek dla narzeczonych o spowiedziach i poradnictwie rodzinnym oraz o dniu skupienia

Te formularze są dostępne w Kurii i należy je stosować. Nie dopuszczalne jest używanie kartek pożółkłych, starych, jeszcze z czasów Diecezji Sandomierskiej.

 

Słabe zainteresowanie wyprawkami dla narzeczonych

Nie ma zaangażowania księży w zakup wyprawek dla narzeczonych. Sprzedaje się ich ok. 714 (w roku 2012).

 

Brak organizowania kursów przedmałżeńskich w ramach dekanatu

W Radomiu organizujemy kursy przedmałżeńskie dla całego Radomia. Uczestniczy w nich około 12 osób. Ale w ostatnim kursie uczestniczy 40 osób. W Kurii nie ma takich pomieszczeń, aby odbywać spotkania z tymi osobami. Dlatego należy takie kursy organizować w ramach dekanatu. Za nie jest odpowiedzialny Dekanalny Duszpasterz Rodzin

 

Słabe zaangażowanie w prowadzenie przygotowania do małżeństwa na płaszczyźnie dekanatu. Istnieje pewna grupa narzeczonych, którzy nie mają tzw. kursu przedmałżeńskiego. Trzeba dla nich zorganizować przygotowanie do małżeństwa w formie skróconej, tzn. przynajmniej 10 spotkań. Spotkania te powinny być potwierdzone podpisem duszpasterza na odpowiednim dokumencie. Nie wolno dawać im książki i zostawić ich samych. Oni praktycznie nie mają żadnej wiedzy o katolickim spojrzeniu na małżeństwo i rodzinę. Tymczasem w większych parafiach czy na płaszczyźnie dekanatu nie istnieje żadna forma pomocy takim narzeczonym.

 

 

Bardzo słabo wygląda przygotowanie do małżeństwa w naszej diecezji. W parafiach nie prowadzi się spotkań duszpasterskich z narzeczonymi poza spisaniem protokołu kanonicznego dla narzeczonych oraz aktu ślubu. Tymczasem Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin przewiduje, że duszpasterz powinien omówić z narzeczonymi teologię sakramentu małżeństwa, etykę małżeńską i liturgię sakramentu małżeństwa.