Sprawozdanie ze spotkania Dekanalnych Duszpasterzy Rodzin ? 10 maja 2011 r.

 

10 maja 2011 roku w Sali konferencyjnej Kurii Diecezji Radomskiej odbyło się spotkanie Dekanalnych Duszpasterzy Rodzin z Księdzem Biskupem Ordynariuszem Henrykiem Tomasikiem.

W czasie spotkania poruszono następujące tematy:

1.      Konferencja ?Dziecko też człowiek i ma prawo do pogrzebu?

Temat konferencji ?Dziecko też człowiek i ma prawo do pogrzebu?, dotyczył cierpienia rodziców po śmierci swojego dziecka zmarłego przed lub po narodzeniu. Zastanawialiśmy się nad formą wsparcia cierpiących rodziców i sposobem organizowania pogrzebów tych dzieci. Rytuał ?Obrzędy pogrzebu? (Katowice 1998) przewiduje ? zarówno dla dzieci ochrzczonych jak i nieochrzczonych wszystkie trzy formy pogrzebu, podobnie jak i dorosłych. W związku z tym nie powinno się odprawiać tzw. ?pokropku?. W stosownym czasie księża otrzymają instrukcję Księdza Biskupa Ordynariusza na ten temat. Dekanalni Duszpasterze Rodzin przekażą do parafii ulotki ?Krok po kroku. Miniporadnik dla rodziców, których dziecko zmarło.? Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych: www.poronieniepl www.dlaczego.org.pl

 

W ramach konferencji dała świadectwo p. Małgorzata Smolarek. Mówiła o swoim cierpieniu oraz niezrozumieniu ze strony szpitala, proboszcza, który nie chciał pochować jej dziecka. Wyrażała nadzieję, że jej głos przyczyni się do uregulowania pogrzebów dzieci, zmarłych w wyniku poronienia.

Drugie wystąpienie miała lek. med. Lucyna Wiśniewska. Z punktu widzenia lekarza oraz dyrektora Szpitala wyjaśniała procedury, jakie muszą być spełnione po śmierci dziecka.

Trzecie wystąpienie ks. Sławomira Adamczyka ? Duszpasterza Rodzin Diecezji Radomskiej, dotyczyło duszpasterskiego podejścia do cierpienia rodziców po stracie dziecka oraz organizacji pogrzebu dzieci.

Ks. biskup Henryk Tomasik, podziękował za poszczególne wystąpienia, przeprosił panią Smolarek za odmówienie pogrzebu jej dziecku oraz wyraził nadzieję, że praktyka tzw. ?pokropków? nie będzie więcej miała miejsca. Następnie zaprezentował tekst instrukcji w sprawie pogrzebu dziecka dla Diecezji Radomskiej.

 

2.      Organizacja przygotowania do małżeństwa

Należy stwierdzić, że nie wygląda ona za dobrze. Często przygotowanie do małżeństwa jest skracane do jednego spotkania w kancelarii parafialnej czy Poradni Rodzinnej. Wynika to z faktu, że narzeczeni mieszkają lub pracują w odległych miejscach od parafii. Często przychodzą w ostatnim tygodniu przed ślubem i niejako wymuszają skrócone przygotowanie do małżeństwa. Nie ma więc czasu na katechizację przedmałżeńską, spotkania w poradnictwie rodzinnym czy odbycie dnia skupienia dla narzeczonych.

Są to poważne utrudnienia w dobrym przygotowaniu do małżeństwa, ale z drugiej strony nie można ulegać naciskom ze strony narzeczonych. Dobre przygotowanie do małżeństwa warunkuje uzyskanie wiedzy o katolickiej wizji małżeństwa oraz przygotowanie duchowe do przyjęcia sakramentu małżeństwa.

 

 

Na zakończenie ks. biskup zaprosił do wzięcia udziału w obchodach 20 rocznicy pobytu Jana Pawła II w Radomiu.