Spotkanie z Dekanalnymi Duszpasterzami Rodzin

Kuria 20.IV.2010r.

 

1.      Prezentacja dokumentu KEP „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”

- film z wywiadem z Wojciechem Cejrowskim

- omówienie dokumentu

2.      Przygotowanie i omówienie wyprawki dla narzeczonych (20 zł.)

-film „Podstawy rozpoznawania płodności”

- książeczka „Liturgia sakramentu małżeństwa”

- książeczka „Kiedy jestem płodna”

3.      Omówienie Dni skupienia dla narzeczonych (Najbliższy III sobota maja 25.V.2010)

4.      Konieczność powstawania nowych KPR

5.      Przygotowanie i omówienie konferencji o świętości małżeństwa

6.      Przygotowanie Pielgrzymki rodzin Diecezji Radomskiej do Czarnej 5 czerwca 2010r, (sobota)

 

Uwagi i spostrzeżenia:

1.      Prezentacja dokumentu „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”

Księżom podobał się wywiad z Wojciechem Cejrowskim, który mówi jasno, odważnie, zarzucając księżom brak klarownego przedstawiania prawd wiary

Sugerowano księżom zakup dokumentu oraz zaprezentowanie go w swoich parafiach

2.      Omówienie Wyprawki dla narzeczonych

Księża z dużym niedowierzaniem słuchali prezentacji wyprawki

W dyskusji wyrazili pogląd, że Wyprawka jest dobrym pomyłem, gdyż pomoże w lepszym przygotowaniu do małżeństwa.

Ustalono, że księża spisujący Protokół kanonicznego badania narzeczonych, będą wręczać narzeczonym taką wyprawkę. Będzie ona finansowana przez Parafię przygotowującą do ślubu.

Ta sprawa będzie jeszcze omówiona na najbliższym spotkaniu z Księżmi Dziekanami.

Proponuje się, żeby weszła w życie w I niedzielę adwentu 2010r.

3.      Dni skupienia dl narzeczonych

Podziękowanie za gościnę Księżom kustoszom

Podziękowanie za prowadzenie Dni skupienia dla narzeczonych Dekanalnym Duszpasterzom Rodzin

Uwagi:

- Dwa dekanaty radomskie: zachodni (ks. Roman Adamczyk) oraz północny (ks. Jan Niziołek) sami zdecydowali, że będą kierować narzeczonych do Błotnicy, a nie do Skrzyńska. Prosiłem, aby kierowali do Skrzyńska, gdyż w tym sanktuarium pozostały tylko dwa dekanaty: przysuski raz radomski południowy.

- księża w niewielkim stopniu kierują narzeczonych na Dni skupienia

- Dekanalni Duszpasterze Rodzin nie jeżdżą na dni skupienia. Powinni jeździć wszyscy. Prowadzi jedne według ustalonej listy, wyznaczony przez kustosza. Zobowiązanie się do pilnowania tej sprawy

- dyskusja nad przesunięciem dnia skupiania z III niedzieli maja na czerwiec, gdyż w maju jest dużo pielgrzymek. Ostatecznie pozostawiono datę III niedzieli maja. Są wiec stałe terminy Dni skupienia: I sobota adwentu, II sobota Wielkiego Postu, III sobota maja, II sobota września.

- propozycja ks. Mirka Kosiora, aby w gablotach parafialnych, na stronach internetowych parafii były czytelne informacje o spotkaniach z narzeczonymi, dniach skupienia, dokumentach do ślubu

4.      Zaproszenie księży na Pielgrzymkę rodzin do Czarnej oraz na Konferencje o świętości małżeństwa.

5.      Podsumowanie księdza biskupa Henryka Tomasika

- podziękowanie za pracę DR

- potrzeba troki o rodzinę: bardzo duża liczba rozwodów, świeckie rozumienie małżeństwa, zagrożenia rodziny

- niepokój słabym zainteresowaniem ze strony księży (1/3 dek. Duszp. Rodz. nieobecna na spotkaniu

 

- propozycja, aby każda parafia Diecezji prenumerowała „Sprawy rodziny”. Nie będzie dekretu w tej sprawie, ale usilna prośba.