Spotkanie Dekanalnych Duszpasterzy Rodzin i Kustoszy Sanktuariów maryjnych

Diecezji Radomskiej 29 kwietnia 2009 roku w Kurii Diecezji Radomskiej.

 

29 kwietnia 2009r. W sali Kurii Diecezji Radomskiej odbyło się spotkanie Dekanalnych Duszpasterzy Rodzin i Kustoszy sanktuariów maryjnych naszej diecezji.

Spotkanie otworzył ks. arcybiskup Zygmunt Zimowski. We wprowadzeniu powiedział o trosce Kościoła za rodziny. Przeczytał fragment przemówienia Jana Pawła II ze Szczecina.

Mgr Bożena Rus przekazała księżom informacje na temat naprotechnologii – nowoczesnej metody leczenia niepłodności. Przedstawiła to w formie prezentacji. Wykazała się dużą wiedzą w dziedzinie przekazywania życia i leczenia niepłodności. Dała jednocześnie świadectwo o wyższości naturalnych metod planowania rodziny nad antykoncepcją. Większość księży pierwszy raz spotkało się z tym sposobem leczenia niepłodności.

ks. prał. Dr hab. Stanisław Łabendowicz przedstawił księżom organizacje przygotowania do małżeństwa. Omówił poszczególne etapy ze szczególnym uwzględnieniem spotkań duszpasterskich z młodzieżą ponadgimnazjalną w parafiach. Wskazał na ogromny problem braku lub niewłaściwego przygotowania do małżeństwa w parafiach naszej diecezji.

Ks. Ireneusz Gizan – proboszcz Parafii Matki Bożej Królowej Świata w Radomiu podzielił się swoim doświadczeniem z organizacji takich spotkań w swojej parafii. Jest one pionierem w organizacji takich spotkań. Stwierdził, że tą formą objęte jest ok. 60 % młodzieży. W uwagach widzi potrzebę większego zaangażowania księży oraz objęcia tą formą duszpasterstwa młodzieży w całej diecezji.

 

Po tych referatach i niewielkie dyskusji zostały omówione sprawy bieżące:

1.      Organizacja dni skupienia dla narzeczonych w sanktuariach maryjnych Diecezji Radomskiej.

Księża kustosze proszą o przeprowadzenie takiego dnia dekanalnego duszpasterza rodzin. Duszpasterz rodzin wygłasza konferencję, przeprowadza rachunek sumienia, wygłasza homilię na Mszy św. On także zaprasza Doradczynię Parafialną do wygłoszenia tematycznej konferencji.

W czasie takiego dnia skupienia są obecni wszyscy dekanalni duszpasterze rodzin w celu pomocy w konfesjonale.

2.      Księża kustosze powiedzieli, że są problemy, bo księża nie chcą przeprowadzać dnia skupienia. Są problemy z wyznaczeniem prowadzącego spotkanie. Księża także w parafiach nie kierują narzeczonych na dzień skupienia,. Nie dają także kartki do podpisu w sanktuarium.

Poprosiłem księży, aby nie zrażali się trudnościami lecz ciągle przypominali na różnych spotkaniach o tej sprawie.

 

 

Na zakończenie zaśpiewaliśmy pieśń: Wesel się Królowo miła