Jubileusz 25-lecia Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej - 21 października 2017 r.

 

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Radomskiej obchodziło w tym roku Jubileusz 25 lecia swojej działalności. Jest on zbieżny z jubileuszem Diecezji Radomskiej utworzonej bullą Ojca Świętego Jana Pawła II Totu Tuus Poloniae populus 25 marca 1992 r.

 

Uroczystości jubileuszowe składały się z trzech części: Msza św., Sympozjum, Agapa.

 

Msza święta

Duszpasterz Rodzin Diecezji Radomskiej ks. dr Sławomir Adamczyk przywitał gości przybyłych na uroczystość. Podziękował wszystkim, którzy tworzyli struktury duszpasterstwa rodzin przez 25 lat. Wśród tych osób są księża biskupi: bp Edward Materski, który tworzył struktury diecezji i powołał Wydział Duszpasterstwa Rodzin, bp Jan Chrapek, który powołał do istnienia Telefon Zaufania Linia braterskich serc, bp Zygmunt Zimowski, który powołał Specjalistyczną Poradnię Rodzinną Domowe Ognisko oraz bp Henryk Tomasik, który żywo interesuje się pracą naszego duszpasterstwa. Dzięki niemu został wprowadzony nowy program przygotowania do małżeństwa Droga do szczęśliwego małżeństwa.

Wymieniono nazwiska księży, którzy pełnili funkcję diecezjalnych duszpasterzy rodzin : ks. Stefana Szarego, ks. Tadeusza Lutkowskiego, ks. Czesława Murawskiego, ks. Dariusza Karaska, śp. ks. Jana Adachę, ks. Artura Lacha.

Podziękowano także dekanalnym duszpasterzom rodzin, kustoszom sanktuariów maryjnych, doradcom życia rodzinnego i ich rodzinom.

Podziękowano doradcom, którzy pracowali w parafialnych poradniach rodzinnych. Tworzyli poradnictwo rodzinne, niejednokrotnie narażając się na szykany ze strony ówczesnych władz. Swoją postawą krzewiły szacunek do życia i małżeństwa.

Szczególny rodzaj wdzięczności wyrażono śp. Zofii Tobjasz, pierwszej instruktorce, która sprawowała tę funkcję do 1996 r. i obecnej doradczyni mgr Małgorzacie Górce.

Ksiądz biskup Henryk Tomasik w homilii wyraził podziękowanie za dzieło obrony życia ludzkiego, pracę dla dobra narzeczonych, małżeństw i ich rodzin. Podkreślił potrzebę jak najlepszego przygotowania do małżeństwa młodych ludzi i otoczenie ich nieustanną troską w dążeniu do świętości.

 

Sympozjum

Drugą częścią jubileuszu było sympozjum poświęcone pracy duszpasterstwa rodzin.

Ks. dr Przemysław Drąg – Krajowy Duszpasterz Rodzin odczytał list gratulacyjny od księdza biskupa Jana Wątroby, Przewodniczącego Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Ksiądz biskup podziękował wszystkim tworzącym struktury Diecezji Radomskiej, za prowadzenie Studium Życia Rodzinnego, opracowanie nowego podręcznika dla narzeczonych przygotowujących się do zawarcia małżeństwa, tworzenie nowych poradni życia rodzinnego.

Ks. Kazimierz Kurek – były krajowy duszpasterz rodzin. W swoim wystąpieniu nawiązał do Karty Praw Rodziny, która została wydana przez Wydawnictwo Sejmowe w ramach obchodów Dnia Praw Rodziny pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Wskazał na ważność tego dokumentu i wyraził nadzieję, że znajdzie się ona w każdej polskiej rodzinie.

Jerzy Zawodnik – Wiceprezydent Miasta Radomia, wyraził wdzięczność za podejmowane działania na rzecz rodzin w Radomiu i Diecezji. Przekazał Dyplom i medal Prezydenta Miasta Radomia dla Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej za dotychczasową działalność realizowaną w zakresie wsparcia funkcjonowania rodzin na terenie Diecezji Radomskiej oraz pełne zaangażowanie w wypełnianie podjętej misji społecznej. Pan Prezydent przekazał także grawer z okazji Jubileuszu z wyrazami uznania i podziękowania.

Lucyna Wiśniewska - dyrektor Państwowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Radomiu. W swoim wystąpieniu ukazała współpracę duszpasterstwa rodzin z ruchami, stowarzyszeniami, organizacjami działającymi dla dobra rodzin w Radomiu. Dzięki tej współpracy organizowane są: Marsze dla Życia i Rodziny, Dzień Świętości Życia, tematyczne konferencje dla młodzieży i dorosłych.

Ks. prałat Czesław Murawski – emerytowany Duszpasterz Rodzin Diecezji Sandomierskiej. Przedstawił pracę duszpasterstwa rodzin w aspekcie historycznym. Ukazał, że mimo niesprzyjających warunków społeczno-politycznych, udało się stworzyć tak wielkie dzieło. W latach 90. XX wieku pracowało około 300 doradców w175 poradniach rodzinnych.

Zofia Münnich – emerytowana doradczyni życia rodzinnego. W sobie charakterystyczny sposób przedstawiła pracę poradnictwa rodzinnego. Swoje wystąpienie okraszała pięknymi „rymowankami” o zabarwieniu humorystycznym. Mówiła o wspólnych wyjazdach, rekolekcjach, często odprawianych w trudnych warunkach.

Helena Łęcka – emerytowana doradczyni życia rodzinnego. Przedstawiła jeden z najważniejszych odcinków pracy duszpasterstwa rodzin, jaką jest obrona życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Uchwalenie ustawy pozwalającej na zabijanie dzieci nienarodzonych w 1956 roku, spowodowało uaktywnienie obrońców życia człowieka, szczególnie nienarodzonego. W to dzieło było zaangażowane wiele osób ze środowiska służby zdrowia, szczególnie pielęgniarek. Bardzo mocno włączyły się w nie doradcy życia rodzinnego, poprzez głoszenie konferencji, prowadzenie spotkań z młodzieżą. Doradcy życia rodzinnego ciągle są zaangażowani w obronę życia człowieka, włączają się w Marsze dla Życia, podejmują dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Małgorzata Górka – doradca życia rodzinnego Diecezji Radomskiej. Omówiła struktury duszpasterstwa rodzin w diecezji. W formie prezentacji multimedialnej przedstawiła wszystkie aspekty pracy w duszpasterstwie rodzin od czasu powstania diecezji do chwili obecnej.

Koło Teatralne przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie, pod opieką swoich wychowawców, zaprezentowało spektakl Fatimskie światło, nawiązujący do stuleciaobjawień Matki Bożej w Fatimie w 1917 roku.

 

Wręczenie podziękowań

Ks. bp Henryk Tomasik wręczył podziękowania osobom i instytucjom, które promują prawdę o miłości w małżeństwie i rodzinie oraz są zaangażowane w obronę życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Podziękowania otrzymali:

Ks. prałat Czesław Murawski – wieloletni duszpasterz rodzin,

Ks. Zbigniew Niemirski – redaktor Gościa Niedzielnego,

Ks. Stanisław Piekielnik – redaktor Portalu Internetowego Diecezji Radomskiej,

Ks. Jacek Wieczorek – dyrektor Radia Plus Radom,

Małgorzata Górka - Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego,

Helena Łęckadoradca życia rodzinnego,

Zofia Münnich doradca życia rodzinnego,

Lucyna Wiśniewska – dyrektor Państwowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Radomiu,

Elwira Skoczek – dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej w Radomiu,

Radosław Witkowski - Prezydent Miasta Radomia,

Jerzy ZawodnikWiceprezydentowi Miasta Radomia.

 

Agapa

Całość Jubileuszu została dopełniona spotkaniem przy stole. Pozwoliło to na dalsze rozmowy i wspomnienia. Obiad, a właściwie ucztę przygotowała restauracja „U Grubego”.

 

Zakończenie

Spotkanie Jubileuszowe pozwoliło zobaczyć jak wielkim dziełem jest duszpasterstwo rodzin. Do najważniejszych dziedzin pracy należą:

·         obrona życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci,

·         troska o formację dzieci i młodzieży,

·         troska o narzeczonych przygotowujących się do małżeństwa,

·         wspieranie i towarzyszenie małżeństwom w rozwoju świętości i nierozerwalności ich związku, a także wspieranie małżeństw w kryzysie,

·         pozyskiwanie i formacja osób zaangażowanych w duszpasterstwo rodzin szczególnie duszpasterzy i doradców życia rodzinnego.

Jubileusz pozwolił z nadzieją spojrzeć na przyszłość małżeństwa i rodziny. Dzięki Ojcu Świętemu Franciszkowi i jego nauce wyrażonej w Amoris Laetitia, nadal trzeba troszczyć się o poszanowanie życie człowieka i nierozerwalność małżeństw i rodzin. Zachęcił do tego również ks. bp Ordynariusz Henryk Tomasik w słowach zamieszczonych w Kronice Duszpasterstwa Rodzin: „Niezwykle ważnym wymiarem pracy duszpasterskiej jest duszpasterstwo rodzin… Życzę, aby Święta Rodzina prowadziła Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Radomskiej drogami Ewangelii”.

 

Tekst opracowała

 

Małgorzata Górka – doradca życia rodzinnego Diecezji Radomskiej