Rozpoczęcie nowego roku formacji - 2 września 2017 r.

 

 Podsumowanie

 

Po wakacyjnej przerwie Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Radomskiej rozpoczęło nowy rok formacji.

1.    Msza święta

Spotkanie rozpoczęło się od Mszy św. w radomskiej Farze. Przewodniczył jej ks. dr Sławomir Adamczyk – Duszpasterz Rodzin Diecezji Radomskiej wraz z ks. dr Dariuszem Karaskiem – proboszczem par. św. Maksymiliana w Radomiu.

W homilii ks. Sławomir Adamczyk nawiązał do ewangelii o talentach. Talent to zdolności
i charyzmaty. Każdy został w nie bogato wyposażony przez Pana Boga. Szczególnym charyzmatem jest powołanie do małżeństwa i życia rodzinnego. Wyraża się ono przez bycie kobietą lub mężczyzną, możliwość zakochania się, pragnienie założenia trwałego związku małżeńskiego, przekazywanie życia.

Talentem jest także misja otrzymana od Kościoła, biskupa. Taką misją jest bycie doradcą życia rodzinnego. Ten dar trzeba wykorzystać dla narzeczonych, aby ich dobrze przygotować do małżeństwa, ukazać im piękno małżeństwa i doprowadzić do zachwytu nad jego pięknem. Ten dar trzeba wykorzystać, aby wskazać małżonkom potrzebę troski o ich małżeństwo, o ochronę daru życia, które oni przekazują. Trzeba także dawać świadectwo swojego życia małżeńskiego.

Po Mszy św. uczestnicy przeszli do sali konferencyjnej znajdującej się przy ul. Malczewskiego 1 w Kurii Diecezji Radomskiej

 

2.    Spotkanie w sali Kurii Diecezji Radomskiej

W ramach wykładuzostał omówiony odnowiony program przygotowania do małżeństwa
w formie 10 spotkań „Droga do szczęśliwego małżeństwa”. Podkreślono konieczność zaangażowania się doradców życia rodzinnego, które jako osoby kompetentne do prowadzenia spotkań z narzeczonymi i małżeństwami mają, dużą rolę do spełnienia w przygotowaniu do małżeństwa. Powinni się znaleźć w tzw. zespole pastoralnym, który zajmuje się prowadzeniem spotkań z narzeczonymi w parafii czy w dekanacie. Mają pomóc duszpasterzom w sprawnej organizacji spotkań i służyć pomocą innym osobom

Zostały omówione wszystkie kwestie związane z nowym programem: treść, forma, metody itp. Zostały także zaprezentowane materiały do spotkań z narzeczonymi: książki: Droga do szczęśliwego małżeństwa – Katechezy dla narzeczonych, Notatnik dla narzeczonych, Katechizm dla narzeczonych, prezentacje multimedialne, film edukacyjny Chodźmy do domu, zeszyty do ćwiczeń.

Poradnictwo rodzinne – doskonalenie metod pracy z narzeczonymi w parafialnej poradni rodzinnej –  mgr Małgorzata Górka.

W drugim bloku tematycznym została przedstawiona struktura duszpasterstwa rodzin w Polsce i w Diecezji Radomskiej. Ukazano rolę doradcy w strukturach duszpasterstwa rodzin oraz odpowiedzialność za przygotowanie do małżeństwa narzeczonych. Omówiono także procedurę otwarcia parafialnej poradni rodzinnej, jej funkcjonowanie, wygląd, wyposażenie w materiały
i pomoce.

Następnie zostały omówione sprawy związane z poprowadzeniem spotkań z narzeczonymi Doradcy mogli zaopatrzyć się w nowe książki i materiały dla narzeczonych.