Świętość małżeństwa

Świętość małżeństwa

 

Małżeństwo chrześcijan jest przymierzem, przez które mężczyzna i kobieta tworzą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury ku dobru małżonków oraz zrodzeniu i wychowaniu potomstwa. To przymierze zostało przez Chrystusa podniesione do godności sakramentu (KPK kan. 1055 §1; KKK 1617)[1]. Instytucja małżeństwa pochodzi od Pana Boga, który wpisał w naturę mężczyzny i kobiety powołanie do miłości i tworzenia komunii osób (KDK 48). Ze względu na podważanie chrześcijańskiego rozumienia małżeństwa podkreślanie jego świętości jest jednym z ważniejszych zadań duszpasterstwa rodzin.

Czytaj więcej...

Ruchy wspierające rodzinę

Ruchy na rzecz rodziny

 

Pod koniec XX wieku w Kościele uwidocznił się wzrost liczby ruchów religijnych. Jest to dar Ducha Świętego dla Kościoła naszych czasów. Ruchy religijne podejmują różnorodne formy radykalnego życia wiarą, apostolstwo, posługę miłości. Ujawniają wielkie bogactwo charyzmatów, autentyczne pragnienie świętości i gotowość radykalnego oddania się na służbę Ewangelii. Oblicza się, ze w Kościele polskim istnieje ok. 300 stowarzyszeń, organizacji, ruchów. Jest w nie zaangażowane około 1 miliona dwieście tysięcy członków. Stawia to Polskę na pierwszym miejscu w Europie. Dzięki zaangażowaniu świeckich ruchy podejmują one różne formy odpowiedzialności za Kościół, angażują się w sprawy lokalne. Wychowanie do odpowiedzialności za Kościół.

 

Czytaj więcej...