II Synod Diecezji Radomskiej

Ankieta Komisji do spraw Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin skierowana do parafialnych zespołów synodalnych

I. Jaka jest struktura małżeństw w parafii

1. Ilość małżeństw: sakramentalnych małżeństw, związków cywilnych, nieformalnych, osób samotnych (wdowy, separacja, rozwiedzione).

2. Problemy współczesnej rodziny m.in. wyjazdy zza granicę, mieszkanie, rozłąka, finanse, wielodzietność, uzależnienie, bezdzietność i inne 

II. Jakie formy duszpasterstwa małżeństw i rodzin istnieją już w parafii (czy istnieje Poradnictwo Rodzinne, jakie są sposoby pomocy w przypadku krótkiego okresu przygotowania do sakramentu małżeństwa, jak wyglądają spotkania parafialne z młodzieżą ponadgimnazjalną, jak wygląda pomoc rodzinom z problemami, jakie ruchy rodzinne istnieją w parafii. 

III. Oczekiwania małżeństw i rodzin od Kościoła (propozycje)   Prosimy o omówienie tej ankiety w parafialnych zespołach synodalnych. Są to propozycje na spotkanie. Prosimy o sprawozdanie z tych spotkań dostarczyć do sekretariatu Synodu