Od września 2012 r. wznawia cykliczne spotkania Komisja Synodalna ds. Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin. Komisja stawia sobie za cel wypracowanie ram duszpasterstwa rodzin, przygotowania do małżeństwa, uwrażliwienie kapłanów na zagrożenia małżeństwa i rodziny.

Wszystkich członków Komisji zapraszamy na spotkanie w dniu 8 września 2012 r. na godz. 13.30 do Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego przy ulicy Prusa 6 w Radomiu (obok katedry).

Prosimy wszystkie osoby, którym bliska jest wartość małżeństwa i rodziny o wyrażanie swoich uwag i sugestii dotyczących tej tematyki. 

Ks. dr Sławomir Adamczyk

Przewodniczący Komisji ds. Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin

Skład osobowy Komisji do spraw Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin

4 lutego 2012 rok

Nowa lista osób:

1.     Ks. Sławomir Adamczyk ? przewodniczący

2.     Małgorzata Górka ? zastępca przewodniczącego

3.     Zofia Münnich - sekretarz

4.     Ewa Duda - sekretarz

5.     Piotr Duda - członek

6.     Ks. kan. Henryk Dziadczyk - członek

7.     Ks. kan. Artur Lach - członek

8.     Ks. Kowalczyk Karol - członek

9.     Helena Łęcka - członek

10.  Jadwiga Odzimek - członek

11.  Katarzyna Sobkiewicz - członek

12.  Tomasz Sobkiewicz - członek

13.  Justyna Mazur - członek

14.  Wiesław Mazur - członek

15.  Magdalena Olszewska - członek

16.  Sławomir Olszewski - członek

17.  Elżbieta Oczkowska - członek

18.  Dariusz Oczkowski - członek

II Synod Diecezji Radomskiej  

Podsumowanie ankiety Komisji ds. Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin skierowanej do parafialnych zespołów synodalnych

Komisja ds. Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin II Synodu Diecezji Radomskiej miała już trzy spotkania.

Na pierwszym zaprezentowano ideę Synodu, zapoznano członków Komisji ze statutem Synodu oraz dzielono się własnymi uwagami i nadziejami.

Na drugim posiedzeniu Komisja opracowała ankietę dotyczącą duszpasterstwa małżeństw i rodzin w naszej Diecezji Radomskiej z prośbą o jak najlepszą analizę małżeństw i rodzin. Ankieta zawierała trzy pytania:

  1. Jaka jest struktura małżeństw i rodzin na terenie parafii?
  2. Jakie formy duszpasterstwa małżeństw i rodzin istnieją w parafii?
  3. Czego oczekują od Kościoła współczesne małżeństwa i rodziny?

 Do tej pory wpłynęło 120 wypełnionych ankiet. Duża część ankiet jest bardzo słabo wypełniona. Wiele parafialnych zespołów synodalnych przysłało protokół ze spotkania a nie wypełnioną ankietę. Analiza wypowiedzi udzielonych przez parafialne zespoły synodalne pozwala na wysunięcie wielu wniosków i spostrzeżeń.

 

Czytaj więcej...

II Synod Diecezji Radomskiej

Ankieta Komisji do spraw Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin skierowana do parafialnych zespołów synodalnych

I. Jaka jest struktura małżeństw w parafii

1. Ilość małżeństw: sakramentalnych małżeństw, związków cywilnych, nieformalnych, osób samotnych (wdowy, separacja, rozwiedzione).

2. Problemy współczesnej rodziny m.in. wyjazdy zza granicę, mieszkanie, rozłąka, finanse, wielodzietność, uzależnienie, bezdzietność i inne 

II. Jakie formy duszpasterstwa małżeństw i rodzin istnieją już w parafii (czy istnieje Poradnictwo Rodzinne, jakie są sposoby pomocy w przypadku krótkiego okresu przygotowania do sakramentu małżeństwa, jak wyglądają spotkania parafialne z młodzieżą ponadgimnazjalną, jak wygląda pomoc rodzinom z problemami, jakie ruchy rodzinne istnieją w parafii. 

III. Oczekiwania małżeństw i rodzin od Kościoła (propozycje)   Prosimy o omówienie tej ankiety w parafialnych zespołach synodalnych. Są to propozycje na spotkanie. Prosimy o sprawozdanie z tych spotkań dostarczyć do sekretariatu Synodu